PostNord TPL:s terminal i Norrköping blir en av Nordens största solcellsanläggningar

februari 7, 2023 Fastigheter , Lager , Logistik , Miljö/CSR

45 000 kvm solpaneler, motsvarande sex fotbollsplaner, installeras på taket till PostNord TPLs terminal i Norrköping. Med en effekt på 6,3 MWp blir det en av Nordens största takplacerade solcellsanläggningar. PostNord TPL har som mål att minst 10 procent av all el som förbrukas ska vara egenproducerad 2025.

För att nå målet 2025 har PostNord TPL sedan 2020 installerat solceller på befintliga lagerlokaler och anpassat alla nya fastigheter för solceller. I dag har sju av terminalerna solceller på taken och den som kommer att bli störst byggs nu i Norrköping. På en yta stor som sex fotbollsplaner ska Soltech Energy Solutions genomföra installationen. Årligen kommer anläggningen att producera 6 GWh, något som motsvarar hushållsel för 1 200 villor på ett år. PostNord TPL kommer att köpa elen de förbrukar genom ett elhandelsavtal och resterande säljs till elnätet. På så sätt får länet en ökad tillgång av grön el.

Den initiala investeringen för själva anläggningen står Swede Solar för. Något som möjliggör att bygga en större anläggning än som först var planerat. Soltech Energy Solutions har varit ansvariga för installationen och PostNord TPL upplåter en större del av sitt tak.

– Vi vill bidra till hållbar utveckling av logistikbranschen och en viktig del i det arbetet är att verka för en ökad andel av förnybar energi i vår verksamhet. Därför ser vi mycket fram emot att samarbeta med Soltech kring solcellsanläggningen på Malmölandet, vår fastighet i Norrköping, som blir en av Nordens största i sitt slag, säger Jonas Kolehmainen, vd PostNord TPL.

Projektet och trepartsupplägget möjliggör storleken av anläggningen. 

–  Det känns fantastiskt att vi är med och bygger en av Nordens största takplacerade solcellsanläggningar. Detta gör att PostNord TPL kommer att få ett stort överskott av el på sommaren men även mer solel i fastigheten under vår och höst. Ett perfekt sätt att utnyttja en takyta som annars hade varit oanvänd och samtidigt avlasta det lokala elnätet, säger Christoffer Caesar, vd på Soltech Energy Solutions.