Minskat byggande av handelsfastigheter

maj 14, 2019 Fastigheter , Handel , Logistik

Den projekterade ytan av handelsfastigheter uppgick till ca 1,9 miljoner kvadratmeter och har minskat med nära 12 procent, motsvarande ungefär 260 000 kvadratmeter sedan förra året, enligt en kartläggning av Swedish Shopping Centre Directory, SSCD. 

Kartläggningen är genomförd i samarbete med  HUI Research , NCSC och fastighetsanalystjänsten Datscha. Det är den lägsta noteringen sedan SSCD började kartlägga handelsprojekt.

– Samtidigt som det blåser snålt kring handelsfastigheter öser investerare pengar över logistiksegmentet, kommenterar Kristina Andersson,  analyschef på Datscha.

Första kvartalet i år ökade transaktionsvolymen för logistik- och industrifastigheter med 275 procent jämfört med samma period föregående år.