MG Real Estate köper tomt i Malmö hamn

december 18, 2019 Fastigheter , Lager , Logistiklägen
MG Real Estate köper tomt i Malmö hamn

Här köper MG Real Estate mark i norra hamnen. Foto Perry Nordeng

Malmö stad har sålt en av sina logistiktomter i Norra Hamnen till den belgiska logistikfastighetsutvecklaren MG Real Estate, som planerar en logistik- och kontorsanläggning på tomten. Etableringen väntas skapa 160 nya jobb. 

 

Det var i april som MG Real Estate först gjorde en markreservation i Norra Hamnen, och nu är köpekontraktet påskrivet. Tomten är ca 66 500 kvadratmeter och säljs för 73,3 miljoner SEK. Försäljningen ska enligt ett pressmeddelande från Malmö antas skapa 160 nya arbetsplatser. Hur stort MG Real Estate planerar att bygga, och när fastigheten beräknas stå klar framgår inte. Inte heller vilken typ av logistikverksamhet som ska etableras. Malmö stad har tidigare haft kravet att alla etableringar som görs i Norra hamnen ska utnyttja den intermodala infrastrukturen, med garanterade godsvolymer över kaj och helst också via järnväg. Om etableringen uppfyller dessa krav framgår inte heller. Så här kommneterar Andreas Schönström, tekniska nämndens ordförande i Malmö stad, affären:

– Etableringen av MG Real Estate är en bra sak för hela hamnens utveckling. Dels skapas arbetsplatser i fastigheten, men det kommer också att skapas fler sysselsättningstillfällen i branscher kopplat till logistik och transport samt övrigt näringsliv i hela Malmö. Det stärker också vårt hamnbolags, Copenhagen Malmö Port (CMP), verksamhet.

 

– Vi vill expandera i resten av Norden, mer specifikt i Sverige, säger Anton van Vlerken. Foto MG Real Estate

Aktiva i Danmark 

MG Real Estate är den första utomnordiska aktören som köper mark i området. Bolaget har varit aktivt i Danmark de senaste åren, och har bland annat byggt för FedEx på Kastrup flygplats, utvecklat ett 100 000 kvm stort multikundslager i Greve och planerar en liknande anläggning i Fredrica. Nyligen etablerade MG ett skandinaviskt dotterbolag som ska fortsätta expansionen i Norden. Det svenska dotterbolaget registrerades i april 2019.

– Vi vill expandera i resten av Norden, mer specifikt i Sverige. Våra kunders verksamheter i Malmö hamn kommer att stärka vikten av hamnen i hela Öresundsregionen, kommenterar Anton Van Vlerken, Chief Country Officer i Nederländerna och Norden, MG Real Estate.

Intelligent Logistik har sökt Malmö stad och MG Real Estate för kommentar om affören, men hittills utan resultat.

Av Hilda Hultén