Logistiken – det nya svarta enligt Colliers

februari 25, 2019 Fastigheter , Logistiklägen
Logistiken – det nya svarta enligt Colliers

Damian Harrington, Rebecka Norberg och Anders Johansson presenterade Colliers senaste marknadsrapport “Logistics is the New Black”. Foto: Klara Eriksson.

I dagarna släppte Colliers sin marknadsrapport med det slagkraftiga namnet “Logistics is the New Black”. – Logistiken har flyttat in i finrummet hos fastighetsbolagen, konstaterade Anders Johansson på uthyrningsteamet för industri och logistik, Colliers.

– E-handeln har förändrat kartan för hur varorna distribueras, kunderna bor lite överallt och godset måste dit. Dessutom ökar populationen, konsumtionen och e-handeln i sig väldigt mycket, och därför är logistiken det hetaste just nu – “the new black”, sa Anders Johansson, på frukostseminariet där han presenterade  rapporten tillsammans med Rebecka Norberg, kapitalmarknadschef,  och Damian Harrington, Head of Colliers EMEA Research,.

En av de trender  som Anders Johansson pekade på för den svenska logistikmarknadens räkning är att hyresgästerna efterfrågar snabb inflyttning.

– En del har ganska bråttom och det har ju öppnat möjligheter för att bygga på spekulation, det händer framförallt i storstadsregionerna.

Högre takhöjd och förstärkt bärighet i logistikfastigheter, är andra önskemål från hyresgäster som blir allt vanligare.

– Idag är det inte ovanligt att efterfråga 20 meters takhöjd, och drivkraften är det automation.

Attraktiv hyra och flexibla avtal, särskilt inom TPL, är andra hyresgästönskemål. 

Femton logistiklägen

Läget är såklart oerhört viktigt, och i Colliers rapport redovisar man bland annat hyresnivåer, nivå på direktavkastningskrav (yielder) och kommunsatsningar för 15 logistiklägen, framförallt i södra Sverige.  

De senaste åren har sett en stor tillväxt inom logistiksegmentet, och det här är en utveckling som Anders Johansson inte tror kommer att förändras.

– Byggs det för mycket? Vi anser inte det – prognoserna pekar uppåt för export: 2,2 procent, import 3 procent framöver, godsflödena ökar någonstans kring 1,4 procent per år.

Den svenska e-handeln idag på omkring 10 procent av den totala handeln, men beräknas ha en marknadsandel av mellan 22 och 33 procent, beroende på segment, till och med 2025,  enligt Colliers.

–  Vi kommer att öka och förändra allting med lager och logistik. Försäljningen i  de fysiska butikerna beräknas gå ner med 12 – 25 procent beroende på segment under samma period. Det är mellan 6000–11 000 butiker som beräknas stänga till 2025. Så vi tycker inte det är något snack om att “Logistics is the New Black”.

Av Klara Eriksson

Läs mer i Intelligent Logistik nr. 2 2019, som utkommer v. 13.