Logicenters testar ny värmelagringsteknik

juli 4, 2019 Fastigheter , Miljö/CSR

Logicenters testar ny värmelagringsteknik i finska Esbo. Foto Logicenters.

Nu bygger NREP och Logicenters världens första djupgeotermiska brunn med möjlighet till säsongsförvaringskapacitet i sin logistikanläggning i finska Esbo. Den nästintill utsläppsfria brunnen kommer kunna generera upp till 40 gånger mer energi än traditionella geotermiska brunnar.

Projektet sker i samarbete med startupföretaget QHeat och kommer fungera som en effektiv energilösning för stora fastigheter.
Den djupgeotermiska brunnen är en medeldjup brunn som borras ner till ungefär två kilometers djup. Brunnen, som är utvecklad av QHeat, har möjlighet att reglera temperaturen på stora fastighetsområden och regionala rutnät med nästintill noll utsläpp. Lösningen möjliggör utsläppsfri geotermisk uppvärmning i stadsmiljöer och täta bostadsområden.
Pilotprojektet utförs på Logicenters logistikanläggning i finska Esbo och kommer att minska fastighetens CO2-utsläpp med hela 90 procent. Projektet beräknas färdigställas vid slutet av november 2019.
– Genom att använda oss av banbrytande lösningar såsom denna djupgeotermiska brunn av QHeat vill vi aktivt introducera nya miljöeffektiva lösningar i branschen. Vi utforskar även kontinuerligt diverse möjligheter för att förbättra energieffektiviteten samt öka användningen av förnybar energi i våra fastigheter. Då fastighetsutveckling står för cirka en tredjedel av Finlands koldioxidutsläpp är vi måna om att minska vårt klimatavtryck och vill även främja energieffektivitet, kommenterar Jani Nokkanen, partner på NREP.
Finlands mål är att minska utsläppen med minst 39 procent från år 2005 till år 2030. Med djupgeotermisk värme kan utsläppen från uppvärmningen av fastigheter minskas med så mycket som 95 procent jämfört med fossila bränslen. Skulle denna lösning skalas upp för att täcka fem procent av Finlands fastighetsbestånd hade det inneburit en minskning på en halv miljon ton CO2-utsläpp årligen, enligt QHeat.
– En fossilfri framtid ligger under våra fötter. Med värme från dessa djupgeotermiska brunnar kan vi utnyttja de varma sommarmånaderna. Då kan vi lagra avfallsenergin för att sedan använda den för uppvärmning på vintern. Djupgeotermisk energi har betydande exportpotential som kan gynna klimatet genom att minska utsläppen på en global nivå, kommenterar Miska Eriksson, vd på QHeat.
Tekniken bakom den djupgeotermiska brunnen har patenterats av QHeat och är testad i samarbete med finländska experter och universitet. Projektet är finansierat till vis del av Business Finland och är en del av Smart Otaniemi-initiativet.