Jernhusens nya huvudkontor – en cirkulär historia

juni 18, 2024 Fastigheter , Miljö/CSR
Jernhusens nya huvudkontor – en cirkulär historia

Nu flyttar Jernhusen sitt huvudkontor i Stockholm. Utvecklingen av det nya kontoret ska fungera som ‘best practice’ för mer cirkulär kontorsutveckling.

– Vi visar att det går att återbruka och uppnå samma standard som nytt, säger Pia Orthén, hållbarhetschef på Jernhusen.

 Flytten innebär att Jernhusen, som vanligtvis agerar hyresvärd, nu även får erfarenhetav att vara hyresgäst till sig själva. Det nya perspektivet ger viktiga insikter ochlärdomar som kommer användas för att förbättra framtida verksamhet. Genom att
verka från kärnverksamheten, Stockholms Centralstation, befinner sig Jernhusen också närmare flera perspektiv, däribland resenärernas.

– Vi är väldigt glada över att vara tillbaka på Stockholms Centralstation och på så sätt komma närmare kunder och resenärer samt våra samarbetspartners. Hållbarhet är en av våra viktigaste frågor, dels genom att bidra till att människor kan resa och transportera gods via tåg, dels i arbetet med att anpassa och utveckla hållbara kontor, säger Biljana Pehrson, vd på Jernhusen, i ett pressmeddelande.

 Kontorslokalen, som är belägen i Stockholms Centralstations C-hus med ingång vid Klarabergsviadukten, hade inte moderniserats ordentligt på 30 år. Målet, att genomföra en kontorsutveckling med så litet klimatavtryck som möjligt och 100 procent cirkulär materialhantering var högt satt. Merparten av kontoret, från skruvar och muttrar, till gipsskivor, glaspartier och inredning har kunnat återbrukas i sin helhet. Produkter som behövt köpas in, såsom målarfärg och golvmattor, har köpts in från restlager.

 Kontorsprojektet har använts som en motor för att tänja gränserna för cirkulär kontorsutveckling, att lära nytt och inspirera andra till mer cirkulära lösningar. Inredningen flirtar också med järnvägen genom detaljer som en reception gjord av en gammal, varsamt renoverad biljettlucka från godsmottagningen i Hallsberg, träpaneler på väggarna som för tankarna till en tågkupé och speglar inramade av gamla tågfönster.

– Vårt nya kontor blir vårt skyltfönster och visar att det går att återbruka och samtidigt uppnå samma standard som nytt, med inredning som både är lekfull och bär på en historia. Vi ser fram emot att välkomna andra som också har ambitionen att bygga med så lågt klimatavtryck som möjligt, säger Henrik Sköldberg, kontorsansvarig på Jernhusen.

 Jernhusens nya huvudkontor omfattar 1463 kvm kontorsyta och 227 kvm omklädnings- och gymutrymme (självklart är all utrustning från återbruksmarknaden). Kontorsutvecklingen har skett i samarbete med Studio Stockholm Arkitektur (ansvarig inredningsarkitekt och konceptansvarig) och AIX Arkitekter (projekterande arkitekt av hyresgästanpassning). Samordnande projektledare har varit Ciceron Projekt.