Här är de fem nominerade till Årets Logistiketablering 2023

40 nybyggda logistikanläggningar tävlar i år om utmärkelsen Årets Logistiketablering 2023. Det betyder att det är färre nybyggen som blir färdiga i år än under 2022. Den totala ytan av nybyggena stannar på ca 1 100 000 kvm jämfört med ca 1 300 000 kvm under 2022. Vår kartläggning visar också att 17 av dessa nybyggen byggts på spekulation och alltså  ännu inte har någon hyresgäst kontrakterad. Utan hyresgäst lever en etablering egentligen inte upp mot det första kriteriet som vi satt upp för Årets Logistiketablering, att etableringen ska möta ett reellt behov.

Alla klarar miljökraven
 Nästan samtliga av årets nyetableringar lever dock upp till kriteriet att klara miljöcertifiering enligt normerna för brittiska BREEAM, som etablerats som något av en branschstandard. Alla de fem anläggningar som nominerats till slutlig bedömning är eller kommer att kunna godkännas enligt BREEAM. Betydligt färre lever upp till Intelligent Logistiks kriterium nr 4, som gäller  de anställdas villkor i form av lunchservering, träningsmöjligheter och kollektivtrafik inom bekvämt gångavstånd.  Väger vi samman hur alla årets logistiketableringar lever upp till kriterierna visar det sig att fem nybyggen nominerats till slutspurten för utmärkelsen.

 

De nominerade i bokstavsordning:


Greenfood,
Helsingborg 

44 000 kvm, med branschens till effekten största solelanläggning på taket. Laddmöjlighet. Skapar en hagliknande miljö omkring den nya byggnaden i Långeberga. Skanskas största lagerbygge.

 

Gymgrossisten HSNG AB, Eskilstuna

20 000 kvm, certifierad BREEAM, har solceller med årlig effekt ca 500 kWh och laddmöjligheter. Gym i huset.

 

Hemtex, Borås

25 000 kvm fastighetsutvecklaren Fabritius. Hemtex har efter 20 år valt att flytta sin logistik från Landvetter med olika TPL-lösningar där. Tar hem logistiken i egen regi till Viared i Borås.

 

Nowaste Logistics, Helsingborg

Solcellsanläggning. Matsal med gratis frukost och subventionerad lunch, Gym. Nu byggs ytterligare 71 000 kvm i anslutning till den tidigare stora anläggningen i Tostarp.

 

Schenker Logistics, Göteborg

Schenker har i år flyttat in på 30 000 kvm av totalt 43 000 kvm i Sörred Logistikpark på Hisingen  i Göteborg, Bockasjö och Platzers JV-bolag har utvecklat fastigheten. Solceller och laddmöjligheter.

 

 

Här är de fyra kriterierna för utmärkelsen Årets logistiketablering:

 

1. Etableringen ska möta ett reellt behov och utgöra en intelligent lösning ur ett flödesperspektiv för både brukare och kunder. Valet av logistikläge ska vara optimalt utifrån brukarens in- och utgående flöden och ge lägsta möjliga klimat- och miljöpåverkan.

 

2. Byggnaden ska vara innovativ, nytänkt och gärna överraskande i sin utformning, placering eller funktion när det gäller val av logistikläge, design, arkitektur, energiförsörjning, arbetsmiljö och automations- och/eller hanteringslösningar.

 

3. Byggnaden ska vara miljöcertifierad enligt BREEAM, EU Green Building eller Leed eller byggd för att klara en sådan certifiering.

 

4. Som arbetsplats ska den värna om de anställdas välmående. Den bör erbjuda träningsmöjligheter, lunchservering i anläggningen eller dess omedelbara närhet och bekvämt nås via kollektivtrafik.

 

Priset delas ut från Intelligent Logistiks monter på mässan Logistik & Transport i Göteborg, den 24/10, kl 10.