Grönt ljus för Klinga logistikpark

maj 31, 2021 Fastigheter , Logistiklägen
Grönt ljus för Klinga logistikpark

Nu får satsningen på ett nytt logistikcentrum i Klinga, Norrköping äntligen grönt ljus. Detaljplanen som godkändes av kommunfullmäktige i fjol, men som sedan överklagades, har nu vunnit laga kraft, rapporterar Norrköpings tidningar.

Norrköpings kommun vill skapa ett stort logistikcentrum i Klinga, söder om Norrköping. Ett enigt kommunfullmäktige sa i fjol ja till att jordbruksmarken i området skulle få användas som industrimark, men detaljplanen överklagades av bland annat boende i området. Nu är dock detaljplaneprocessen klar och det tidigare beslutet står fast, rapporterar Norrköpings tidningar.

– Det här projektet är något som vi jobbat väldigt länge med och som vi tror väldigt mycket på. Klinga kommer bli ett fantastiskt stort och fint verksamhetsområde som kommer blir oerhört viktigt för Norrköping som logistikstad och som kommer få stor betydelse för Norrköpings arbetsmarknad, säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd och ordförande i samhällsplaneringsnämnden, till NT.

I den detaljplan som nu vunnit laga kraft är det ett område på ungefär 300 000 kvm som ska bebyggas. TPL-aren Almroths är en av dem som planerar att flytta till Klinga, i lokaler på 30 000 kvm som fastighetsutvecklaren Slättö bygger – de har köpt 190 000 kvm av marken i området för 25 miljoner kronor.

– Vi är redan igång med en bygglovsprocess. Så fort vi får tillstånd och lov så kommer vi börja bygga, säger Johan Karlsson, vd Slättö till NT.

Kommunen har även planer på att omvandla ytterligare mark i området för den typen av verksamhet.

– Det planeras för en etapp i skogen också. Där kommer förhoppningsvis arbetet med en ny detaljplan påbörjas till hösten. Det handlar ungefär om ett motsvarande område storleksmässigt. Skillnaden är att det är skogsmark där istället för åkermark. Sedan har vi ytterligare en etapp som är planlagd sen innan. Det är en mindre del mitt emot macken. Klinga totalt sett blir ett stort och viktigt verksamhetsområde, som kommer skapa många jobb, säger Henrik Haugness, enhetschef exploatering på Norrköpings kommun, till NT.