Europas logistikmarknader dämpas 2012

Under 2011 syntes en stark återhämtning på Europas logistikmarknader, men ekonomisk osäkerhet dämpar utsikterna för 2012. Det visar en färsk rapport från DTZ Research.

Två motsatta ekonomiska trender kommer att dominera den europeiska logistikmarknaden under 2012: stark ekonomisk tillväxt i CEE (Central Eastern Europe) och Norden samt en dämpning av aktivitet i resten av Europa. Det visar rapporten ”Property Times – European Logistics” från DTZ som publicerades den 2 april.

2011 präglades av konjunkturuppgång under första halvåret och finanskris under andra halvåret. Denna förändring har fått stor inverkan på utsikterna i den globala ekonomin. Som en konsekvens av detta förutspås logistik- och industriföretag att försöka skära kostnader genom portföljoptimering och omlokalisering till effektivare ytor.

Trots de negativa ekonomiska utsikterna, karaktäriserades logistikmarknaden under andra hälften av 2011 av en stark återhämtning. Uthyrningsvolymerna ökade med 5 procent jämfört med året innan.

– Hyresgästernas fokus ligger på försklassiga fastigheter i bästa lägen, kommenterar Rob Hall, Head of DTZ CEMEA Logistics.

Antalet transaktioner med specialbyggda och specialanpassade fastigheter s k build-to-suit, ökade under andra halvåret 2011. Trots detta är fastighets-utvecklare fortsatt motvilliga till att bygga på spekulativ basis eftersom höga finansiella kostnader och risker för vakanser kvarstår.

Stabila hyror
Hyrorna har legat stabilt under 2011 på 19 av de 20 europeiska marknaderna som analyserats. Under resterande delen av 2012 förväntas logistikhyrorna i primärlägen öka med knappt 1 procent. Investerarmarknaden inom logistik har utvecklats starkt med en transaktionsvolym på 10,4 miljarder euro under 2011, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med året innan. I Storbritannien noterades de högsta transaktionsvolymerna i Europa på 4 miljarder euro, motsvarande 39 procent av den totala transaktionsvolymen i Europa under 2011.
– Vi ser ett starkt intresse för logistikfastigheter även i Norden, säger Agneta Jacobsson VD, DTZ i Sverige.

Transaktionsaktiviteten håller i sig och under 2011 omsattes logistikfastigheter för närmare 1,9 miljarder Euro i de nordiska länderna.