Catena köper Bockasjö

juli 5, 2023 Fastigheter , Logistik

Catena har tecknat ett avtal om att förvärva Bockasjö AB som är en av landets mest framgångsrika utvecklare inom logistikfastighetssegmentet. I samband med affären som tillträds i oktober 2023 emitterar Catena nya aktier som en del av köpeskillingen.

Förvärvet sker mot bakgrund av Catenas tillväxtplaner och stora befintliga markbank med flera områden som är i startgroparna för byggnation. Detta, tillsammans med en fortsatt efterfrågan, gör att Catena ser möjligheter att växa genom projektutveckling. Affären sker som ett bolagsförvärv där Catena förvärvar Bockasjö med dotterbolag till en köpeskilling om 462 Mkr före tilläggsköpeskillingar som baseras på framtida projekt, varav 125 Mkr betalas via nyemitterade Catena-aktier.

Genom förvärvet tillförs Catena värdefull projektkapacitet och det finns goda möjligheter att ytterligare förfina Catenas processer för projektutveckling genom att forma en ”best practice” utifrån de mest framgångsrika och effektiva arbetsmodellerna i båda bolagen. I Bockasjös organisation finns dessutom ett gediget nätverk bland både logistikaktörer och leverantörer.

– Som i allt annat vi gör har vi ett långsiktigt förhållningssätt – med förvärvet av Bockasjö kan vi tillföra den kraft som vi nu behöver både för att kunna hålla ett högt tempo i vår projektutveckling och för att fortsätta överträffa förväntningarna i det vi levererar, konstaterar Catenas VD Jörgen Eriksson.

Bockasjö har sedan 2004 uppfört cirka 35 större logistikfastigheter med en total yta om mer än 1 miljon kvadratmeter. Säljare av aktierna i Bockasjö AB är Bockasjö Capital AB med 34 procent som ägs till 100 procent av Joakim Hedin, Frankenius Equity AB med 34 procent som ägs till 100 procent av Paul Frankenius samt ledande befattningshavare som äger 32 procent av aktierna. Vid tillträdet i oktober senare i år lämnar Joakim Hedin sin befattning som VD för Bockasjö AB, en befattning som han innehaft sedan 2004.

– Catenas stora markportfölj och Bockasjös långa erfarenhet av att bygga moderna, energisnåla och miljövänliga logistikbyggnader är en perfekt match, säger Joakim Hedin, avgående VD för Bockasjö AB.

Bockasjö har tre pågående projekt som kommer att slutföras efter förvärvet – dessa avyttras till extern part vid färdigställandet och blir inte del av Catenas fastighetsportfölj.

Tillträde är beräknat till oktober 2023 då Bockasjös organisation uppgår i Catenas organisation enligt ett pressmeddelande från Catena.