Bygget av DSVs två nya lager i Landskrona går enligt plan

april 26, 2023 Fastigheter , Lager , Logistik , Logistiklägen
Bygget av DSVs två nya lager i Landskrona går enligt plan

Bygget av DSVs två nya lager, på totalt 175 000 kvm börjar ta form vid motorvägen utanför Landskrona.
Båda  lagren förväntas stå färdiga under början av 2024. Det mindre lagret närmast motorvägen på 75 000 kvm beräknas stå klart under Q-1 2024. Här pågår för närvarande byggnation av tak- och väggpaneler samt förberedelser för sprinkler-och ventilationssystem.

Det större lagret på ca 100 000 kvm beräknas stå klart cirka 3 månader senare. När man ser byggena i en film som DSV lagt ut på sin hemsida, blir lagrens enorma storlek  storlek otydlig.

Samtidigt går mark- och vägarbeten framåt och ytterligare leverantörer etablerar sig på bygget,där arbete och leveranser kommer fortsätta enligt plan under året.