Blir 2024 ett nytt rekordår för logistikbyggen?

De senaste åren har logistikbyggena i Sverige slagit rekord. 

Från 2014 till 2020 byggdes det aldrig över 600 000 kvm nya logistikytor varje år. 2021 steg volymerna iväg till närmare 900 000 kvm.  2022 byggdes det över 1 200 000 kvm. Det är rekordåret hittills. 2023 var ytterligare ett starkt år. Men nu inför 2024 är osökerheten större om vilket håll volymerna kommer att utvecklas,

Alla är överens om att vår ökade e-handel är den viktigaste bakomliggande faktorn för boomen inom logistikbyggen och e-handeln har också vuxit stadigt. Många nya företag har satsat helt på e-handel och övergivit konceptet med butiker som byggs ut med ökad handel på nåtet. Men under 2023 bröts för första gången den uppåtgående trenden inom e-handel. Under förra året minskade istället e-handeln tydligt i Sverige.

Processen som leder fram till ett större logistikbygge tar som huvudregel minsk 2 år. Det innebär alltså att de byggen som väntas bli färdiga 2024 planerades redan 2022, d v s innan konjunkturen bromsade in i början av 2023 och när e-handeln pekade stadigt uppåt. Ser vi till vad som planerats att färdigställas under 2024 så väntas en ny rekordnotering på närmare 1 400 000 kvm nya logistikytor över 10 000 kvm.

Men är det verkligen troligt att det blir så?

Ser vi till hyresgäster och avtal visar det sig att mer än en tredjedel av de byggen som beräknas kunna öppnas 2024 byggs på spekulation.

Många av dessa är ämnade för olika e-handelsföretag. En del av dem är i kris och många har sjunkande omsättning. Det är en följd av lågkonjunkturen och den minskade köpkraften efter inflation, stigande räntor och sjunkande förmögenhet i bostäder som bromsar konsumtionsviljan. Det gör det osannolikt att 2024 verkligen kan bli ett nytt rekordår för logistikbyggen. Möjligheterna att bromsa byggprocessen kommer säkert att utnyttjas i en hel del fall. Frågan är då hur konjunkturen  kommer att utvecklas de närmaste åren. Vissa bedömare som t ex Nordea räknar med räntesänkningar redan före sommaren och att kärninflationen redan i år skulle närma sig önskvärda 2 procent. I USA som trots allt fortfarande styr världskonjunkturen, är budskapen inte lika optimistiska. Räntesänkingarna från FED kan komma att dröja av olika skäl och därmed bromsa återhämtningen även i Sverige och EU. Konjunkturen i både Europa och ÚSA är idag främst styrd av konsumtionen. Det gäller givetvis inte minst varuhandel och därmed logistik.

Det mesta talar därför för att toppen när det gäller  logistikbyggande faktiskt har passerat och att 2024 inte blir något nytt rekordår.

Om 2024 därmed bara blir ett hack i en fortsatt uppåtgående kurva för handel och konsumtion återstår att se.

Gösta Hultén, redaktör
Intelligent Logistik

Ps. Missa inte vårt tryckta nummer(1) som kommer vecka 9 med Dagens industri och till våra prenumeranter.
Nr 1-2024 blir ett jubileumsnummer där vår lista “Sveriges Bästa Logistiklägen” fyller 20 år. Förutom årets lista tar vi upp det senaste inom logistikfastighetsbranschen och infrastruktur.