Avtal signerat för Axfoods jättelager

juli 15, 2019 Fastigheter

Logicenters och Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab har nu signerat avtalet avseende utveckling och uthyrning av Axfoods planerade logistikanläggning på drygt 100 000 kvm i Bålsta.

Dagab blir långsiktig hyresgäst i anläggningen som blir en av Europas största. Fastigheten blir miljöcertifierad, 30 meter hög och får moderna specifikationer så som högautomatisering och flera temperaturzoner.
I mars 2019 tecknade Logicenters en avsiktsförklaring med Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag, avseende utveckling och uthyrning av en logistikanläggning i Bålsta. Nu har parterna signerat avtalet som utöver utvecklingen innebär det för Logicenters enskilt största
hyreskontraktet i Sverige.
– Det är ett otroligt utvecklingsprojekt där Logicenters utökar fastighetsportföljen med en stor, modern och miljöcertifierad anläggning utöver det vanliga. Vi är stolta över förtroendet från Axfood och utvecklar en fastighet i ett toppläge för att de ska kunna utöka sin verksamhet. Vi har ett gott samarbetet med Dagab och ser fram emot en fortsatt givande och långsiktig relation, kommenterar Matthias Kettelhoit, vd på Logicenters.
Logistikanläggningen blir med sina drygt 100 000 kvm en av Europas största och mest moderna för distribution av livsmedel till såväl butik som e-handel. Fastigheten får en höjd på 30 meter och ska rymma kylt-, fryst och tempererat laget med högautomatisering. Anläggningen får en hög miljöcertifiering och dessutom planeras en solcellsanläggning på taket.
Fastigheten placeras  strax utanför Bålsta, nordväst om Stockholm, med närhet till E18 och Stockholm. Dessutom går stickspår från järnväg hela vägen in på markområdet, vilken kan underlätta infrastrukturen för
transporter framöver. Logistikanläggningen ska vara i drift 2023 och kommer även innebära många arbetstillfällen.
– Vi är mycket glada över att nu vara ett steg närmare starten av byggnationen av vårt högautomatiserade logistikcenter. Med den nya logistiklösningen kommer vi att bli både effektivare och mer flexibla i att möta utvecklingen inom dagligvaruhandeln. Genom att vi i den nya anläggningen kan lagerhålla ett ökat sortiment, leverera snabbare och mer hållbart, stärker vi vårt kunderbjudande, kommenterar Nicholas Pettersson, vd för Dagab.
Real Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Logicenters i affären.