ÅLE Finalist 1: Från ödefabrik till bubblande livsmedelskluster

ÅLE Finalist 1: Från ödefabrik till bubblande livsmedelskluster

I Findus gamla ärtfabrik i Bjuv har Foodhills Fastigheter på fyra år byggt upp ett sjudande livsmedelskluster,  med 34 verksamma företag och drygt 2 000 anställda.
– Det är ett fantastiskt läge för livsmedelsutveckling  och viktigt för bygden att den här satsningen görs,  säger Foodhills Fastigheters vd Mikael Halling.

Årets Logistiketablering 2022 – Finalist 1: Foodhills Fastigheter/Bjuv

2016 kom dråpslaget för Bjuv utanför Helsingborg, när Findus meddelade att man  tänkte lägga ned sin ärtproduktion på orten.  2017 avskedades de sista 450 anställda, och kvar fanns 100 000 kvm tomma, nedgångna  produktionslokaler. 2018 tog Foodhills Fastigheter över lokalerna. Sedan dess har hundratals miljoner investerats i att rusta upp anläggningen.

Mikael Halling och Karl Vilhelm Beckman. Foto Hilda Hultén

– När vi fick tillträde till fabriken våren  2018 var det helt öde här: Taken läckte, all  utrustning var borta och produktionen var  nedlagd. Bygden hade förlorat sin näst största  arbetsgivare, vilket var ett hårt slag, berättar  Mikael Halling, vd för Foodhills Fastigheter.
Han har arbetat för Bjäre-sonen Erik Paulsson – som genom Backahill och Catena äger Foodhills Fastigheter – i decennier; först i  Peab och sedan i Birsta Fastigheter – Sveriges  första logistikfastighetsbolag som senare blev  Brinova och därefter Catena.
– År 2017 tänkte jag gå i pension från  Catena, men då ringde Erik och sa att och att  han behövde mig till att bygga upp verksamheten i Bjuv.

Ultimata ärtförhållanden

Fältprov inför ärtskörd. Ärtorna som odlas i Skåne har hög kvalitet. Foto Foodhills.

Ärtproduktionen i Bjuv startade på 1950-talet  och som mest producerade Findus 30 000 ton
ärtor per år här. Men året efter att Nomad  Foods köpte Findus 2015 kom beskedet att  ärtproduktionen skulle flyttas till Tyskland.
– Den skånska jorden och klimatet här är  idealiskt för ärtodling, kvaliteten är den bästa
i Europa. Bjuvs ärtjordar kan liknas vid vinområden som Alsace. Det är obegripligt att  man valde att lägga ned, jag kan faktiskt inte  förstå det, säger Mikael Halling.
Sedan 2018 har Foodhills successivt rustat  upp fastigheterna och nya företag har etablerat sig i klustret för ”framtidens cirkulära livsmedelsproduktion”. Idag huserar 34 företag i  anläggningarna, bland dessa Sydgrönt, Lantmännen, Nowaste, Glimåkra Åkeri, Nutrifood, Hellofresh och så Foodhills AB, som nu  bygger upp ärtproduktionen igen.
– Vi producerade 11 000 ton i år, vilket var  något lägre än planerat, vädret var inte med  oss. Nästa år är målet 15 000 ton plus 1 000  ton eko-ärtor. Sen ska vi kika på att investera i  en till produktionslinje, berättar Foodhills vd Karl Beckman, som märker ett stort intresse  från odlarnas sida.
–Ärtor är en bra avbrottsgröda och de stigande priserna på kväve gör att kalkylen blir  bättre, det behövs inget kväve till ärtodling.
I anläggningen finns flera startups och  foodtech-bolag, där den röda tråden är att  skapa hållbar, resurssnål mat – ofta av restprodukter från ärtodlingen.
–Ärtor måste frysas inom tre timmar efter  skörd för att klara kvalitetskraven, lyckas  man inte med det hamnar de på tippen. Nu  tas dessa ärtor tillvara, bl a av Gropro som utvinner ärtprotein och Carbiotics, som  utvinner ärtfibrer.  Vid fabriken byggs nu växthus och livsmedelsutveckling och det gamla reningsverket ska bli en del i den fiskodling som Nordic  Salmon planerar att starta.
– Reningsverket gör att man kan skapa  ett slutet ekosystem, där vattnet från fiskodlingen renas biologiskt. Näringen som produceras kan sedan användas för odling, förklarar Mikael Halling.

 

I november flyttar hyresgästan Hellofresh in i den 27 400 kvm stora anläggning som Foodhills Fastigheter byggt intill fabriksområdet i Bjuv. Bild Foodhills Fastigheter

Nytt lager för Hellofresh

Den största arbetsgivaren i anläggningen är  det tyska matkasseföretaget Hellofresh, som  flyttade in hösten 2019 och som idag hyr  närmare 15 000 kvm i fabriken. Från Bjuv  försörjer bolaget Sverige och Danmark med  middagskassar. Verksamheten växer och  i november flyttar man in i en 27 400 kvm
stor, ny fastighet intill fabriken, som Foodhills Fastigheter byggt. Lagret certifieras med  Miljöbyggnad Silver och på taket installeras  solceller. Med nybygget är nu 80 000 kvm av  totalt 110 000 kvm på fabriksområdet uthyrt,  och totalt arbetar över 2 000 personer i livsmedelsklustret i Bjuv. På Findus glansdagar var den siffran som mest 1 200 personer.

– Det är nog det jag är mest stolt över – att  vi lyckats skapa så många jobb och fått Bjuv  att leva upp igen, säger Mikael Halling.

 

Erik Paulsson – eldsjälen bakom satsningen i Bjuv. Foto Backahill

Brinner för bygden

Totalt sett har Erik Paulssons bolag investerat närmare 800 miljoner kronor i Bjuv. Erik
Paulsson och brodern Mats är uppväxta inte  långt från Bjuv och inledde sin bana med att  hjälpa lantbrukare på Bjärehalvön med renhållning och soptömning – en verksamhet  som så småningom växte till entreprenad- och byggföretaget Peab.
Foodhills har hittills varit ett blödande förlustprojekt, men även på den fronten ljusnar det, menar Mikael Halling.
– Vid start stod vi med driftkostnader på 40  miljoner per år, banklånen för köpet och och  hundratals miljoner i investeringar framför  oss. I år räknar vi med att nå svarta siffror.  Långsiktigt är det här en lönsam investering,  det är jag helt övertygad om.

AV HILDA HULTÉN