Ägarbyte av roro-terminal i hamn

Den 2 april kom beskedet från EU-kommissionen att DFDS och C.Ro Ports förvärv av roro-terminalen i Göteborgs Hamn – Älvsborg Ro/ro AB – godkänns. Övertagandet beräknas ske början av maj.

– Ett mycket efterlängtat besked, både för anställda och kunder, kommenterar Sven Hulterström, styrelseordförande i Göteborgs hamn.
Det var i oktober 2010 som DFDS och C.Ro Ports tecknade ett 25-årigt avtal med Göteborgs Hamn AB för att driva Älvsborg Ro/ro. Ärendet gick först till svenska konkurrensverket, men på grund av affärens karaktär gick det vidare till EUs konkurrensmyndigheter som gjort en grundlig utredning av affären.
Utredningen visar att det finns tillräcklig konkurrens på roro-linjerna* mellan Göteborg och andra länder i norra Europa, samt det är tydligt i avtalet mellan Göteborgs hamn och den nya operatören att terminalen måste uppträda på ett icke-diskriminerande sätt och välkomna nya kunder.
Själva övertagandet beräknas ske i början av maj. Då tar DFDS och C.Ro Ports över ansvaret för terminalen och de cirka 280 anställda.
– EUs godkännande innebär att den sista pusselbiten i Göteborgs hamns nya organisation är på plats. Nu kan vi med full kraft se framåt och fokusera på att utveckla Skandinaviens främsta godsnav ännu mer, säger Sven Hulterström.
Om hamnens nya struktur
Hamnens nya organisation innebär att Göteborgs hamn fortfarande äger hamnen och all infrastruktur och ansvarar för den långsiktiga utvecklingen, medan separata terminalbolag sköter driften. Därmed har hamnen samma organisation som majoriteten av världens hamnar. Containerterminalen drivs sedan januari i år av den globala terminaloperatören APM