Svagt andra kvartal för Postnord

juli 22, 2019 Ekonomi , Logistik

Andra kvartalet visar en resultatförbättring mot samma kvartal föregående år, men ändå en förlust på 70 miljoner SEK för Postnord. 

Anpassning av verksamheten till en fortsatt minskad efterfrågan på brev fortsätter och produktivitetsförbättringar har genomförts både i Sverige och Danmark, men trots detta har den fortsatta volymnedgången stor påverkan på det finansiella resultatet och det kommer vara utmanande framöver att enbart med interna aktiviteter kompensera för nedgången.

“De nuvarande postregleringarna i Sverige och Danmark behöver uppdateras och det kommer krävas en bred politisk vilja att säkerställa en finansiellt hållbar brevtjänst över tid. Dialogen med både svenska och danska staten pågår på ett konstruktivt sätt.” kommenterar Postnords tillförordnade koncernchef Annemarie Gardshol.

Under kvartalet har en ny organisation arbetats fram och många inom administrationen har lämnat sina tjänster. Cirka var fjärde anställd på Postnords huvudkontor tvingas lämna företaget. 

– Förändringen är ett led i Postnords utveckling och innebär bland annat att produkt- och tjänsteägarskapet nu finns i landsorganisationerna och därmed närmare kunderna och den dagliga verksamheten. Koncernen befinner sig mitt i ett paradigmskifte som stavas digitalisering och med förändrade kommunikations- och konsumtionsmönster som resultat. Jag vill tacka alla medarbetare för insatserna under andra kvartalet. Det gläder mig att vi har kommit en bra bit i rätt riktning och att vår inslagna väg ger resultat, kommenterar Annemarie Gardshol.


Läs mer