Stockmann satsar på nytt DC i Finland

februari 4, 2014 Ekonomi , Fastigheter , Lager , Logistik

Stockmann planerar ett nytt distributionscenter för Finland och Baltikum i Jussla, Finland, som ska stå färdigt 2016. Det nya centret ska spara 6,5 miljoner euro per år för koncernen. 

Stockmann har tillsammans med SRV undertecknat ett avtal om att bygga ett nytt distributionscenter i Jussla i Tusby, som ska stå färdigt 2016. Som investerare och hyresvärd fungerar Ilmarinen.

Det nya distributionscentret betjänar effektivt Stockmanns nio varuhus i Finland och Baltikum och möjliggör en stark tillväxt för Stockmanns nätbutik i Finland samt dess expandering till Baltikum.

Genom centret räknar Stockmann med att spara ca 6,5 miljoner euro per år, främst genom sänkta personal-, transport-, och fastighetskostnader. 

Målet är att högautomatisera centret, men teknik och leverantör är ännu ej beslutat. 

Idag har Stockmann lagerfunktioner för Finland och Baltikum i Sockenbacka, Rosendal, Vantaanrasti, Vinkiby och Riga, som samtliga kommer att flyttas till det nya centret under 2016 och 2017. Hobby Halls logistikfunktioner i Vinikby och Rosendal bibehålls tillsvidare oförändrade.

Stockmann räknar med att minska sin personalstyrka med högst 200 heltidstjänster i Finland och 50 i Lettland genom det nya centret. Förhandlingar har inletts som berör de idag ca 430 anställda i Finland, men överlag tros minskningen kunna göras genom pensioneringar och naturliga avgångar. Eventuella uppsägningar blir aktuella fr.o.m. slutet av år 2015.