Rutger Arnhult: Klövern ser förbättrat uthyrningsläge

februari 13, 2014 Ekonomi , Fastigheter , Lager

Klövern, med stort inslag av logistikfastigheter, redovisar ett starkt resultat – på 160 miljoner kronor (mot 97 miljoner år 2012) – för Q4. För helåret uppgår förvaltningsresultatet till 636 miljoner kronor (524).

Utdelningen blir oförändrad, 1,50 kronor.
– För årets sista kvartal kan Klövern uppvisa det högsta förvaltningsresultatet hittills i bolagets historia. Delvis är det ett resultat av förvärv samt en mild vinter, men kanske i ännu högre grad ett resultat av ett fokus på konsolidering och arbetsro i förvaltningen, säger Klöverns vd Rutger Arnhult till Fastighetssverige.

För helåret blev resultatet 808 miljoner kronor.
– Konjunkturen fortsätter att långsamt förbättras och flera indikatorer pekar på en högre optimism i Sverige än tidigare. Sysselsättningen fortsätter att öka. Det finns en efterfrågan på effektiva kontorslokaler, inte minst från tjänstesektorn.
Efterfrågan är även stor på s k “hus med port” på många av våra orter. För att svensk ekonomi och efterfrågan på lokaler för kontor och logistik på riktigt skall ta fart måste problemen i omvärlden lösas. Det går åt rätt håll i de flesta EU-länder samt för USA, men det tar tid, säger Rutger Arnhult.
– Den ekonomiska uthyrningsgraden är fortsatt hög och ligger på över 90 procent på våra enheter i Göteborg, Kalmar, Karlskrona, Kista, Karlstad och Örebro. Ett flertal andra enheter ligger också mycket nära att nå en uthyrningsgrad över 90 procent.