PMI–tjänster sjönk till 61,3 i januari:

februari 6, 2018 Ekonomi , Inköp

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 61,3 i januari från 64,6 i december. Dock kvarstår PMI-tjänster på en klart hög nivå, vilket innebär att konjunkturindikatorn pekar på att 2018 inleds starkt.

Delindex för nya order hade, tillsammans med delindex för affärsvolymen, störst negativ påverkan på PMI- tjänster, där förstnämnda bidrog negativt med 1,0 indexenhet medan affärsvolymen bidrog negativt med 0,9 till PMI-tjänster.

Affärsvolymens delindex sjönk med 3,7 indexenheter till 63,9 i januari. Index för planerad affärsvolym steg samtidigt till 74,3 i januari från 67,4 i december.

Delindex för orderingång noterades till 61,8 i januari, vilket är 2,8 indexenheter lägre än decemberutfallet. Index för orderstockarna steg med 6,6 indexenheter till 62,6 i januari vilket är den högsta noteringen sedan slutet av 2010.

Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk till 56,9 i januari från 60,2 i december.