PMI-tjänster sjönk till 59,0 i februari – fortsatt stark nivå

mars 9, 2018 Ekonomi

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk med 2,3 indexenheter till 59,0 i februari. Trots nedgången kvarstår PMI-tjänster på en hög nivå.

Samtliga delindex bidrog negativt, där delindex för nya order svarade för det störst negativa bidraget om 1,2 indexenheter.

Affärsvolymens delindex sjönk till 62,4 i februari från 63,9 i januari. Index för planerad affärsvolym sjönk med 1,6 indexenheter till en indexnivå om 72,8 i februari.

Delindex för orderingång noterades till 58,4 i februari, vilket är 1,2 indexenheter lägre än i januari. Index för orderstockarna sjönk till 56,4 i februari. Jämfört med januariutfallet är det 6,2 indexenheter lägre.

Index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 60,2 i februari och det är 3,3 indexenheter högre än januariutfallet.

Om PMI

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen.  Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. 


Läs mer