Logistikfastigheter tar plats i Länsförsäkringars fastighetsfond

april 19, 2024 Ekonomi , Fastigheter , Logistik

Länsförsäkringar Fastighetsfonds förvaltare, Johan Henriks, skriver i en marknadskommentar att året inletts något mer avvaktande för fastighetsbolagen under första kvartalet, jämfört med botten från den 25 oktober till årsskiftet då den nordiska fastighetssektorn steg med cirka 47 procent.

Förvaltaren menar att det som främst bidrog till den kraftiga återhämtningen i slutet av förra året var ett avtagande inflationstryck med stigande förväntningar och snabbare räntesänkningar.

Under inledningen av 2024 har dock inflationen inte minskat riktigt i samma takt som marknaden förväntat sig, även om trenden fortsatt är fallande. Detta har lett till att marknadsräntorna tagit fart uppåt igen vilket pressat fastighetsaktier.

Gällande bolagens rapporter för det fjärde kvartalet skriver förvaltaren att dessa fortsatt visat på operationell stabilitet med stigande hyresnivåer, starka driftnetton och fortsatt god lokalefterfrågan.

– Avseende hyresindexeringen som landande på 6,5 procent i kommersiella KPI länkade kontrakt räknar bolagen överlag inte med att det kommer att vara några problem att justera upp hyrorna med den nivån, skriver förvaltaren.

Vidare lyfter Henriks att även kapitalmarknaden tagit fart sedan slutet på förra året där flertalet bolag nu emitterar obligationer till betydligt bättre villkor än vad man gjort fram till oktober.

– Många bolag har dessutom passat på att hedga en större andel av sin skuldportölj och förlängt räntebindningen. Något vi hade hoppats på då de momentant kan i och med det lyckas sänka den ränta de betalar, öka utrymme till kovenanter samt öka visibiliteten framåt.

Framöver ser förvaltaren positivt på utsikterna för fastighetsbolagens möjligheter till god utveckling under 2024. Fonden har fortsatt en klar tonvikt mot lager, logistik och lättindustri. Förvaltaren menar att detta är ett delsegment som har strukturell medvind samt bolag med högavkastande fastigheter, starka kassaflöden och stabila balansräkningar.

– Vi är mer försiktiga till lågavkastande kommersiella fastigheter samt bostadsutvecklare i rådande marknadsklimat. Bolag som har starka kassaflöden är nu än viktigare för att skapa hög tillväxt i kassaflöde och i sin tur även substansvärde per aktie framåt.

De största innehaven i fonden är Balder, Sagax, Castellum och Catena med portföljvikter om 9,3, 8,9, 8,1 respektive 5,8 procent.

 

Källa: Finwire

 

Följ logistikbolagens kursutveckling på Logistikbörsen