KGH Customs AB köps av Bridgepoint

september 27, 2013 Ekonomi , Inköp

Bridgepoint Development Capital har tecknat avtal med Investor m fl aktieägare om att förvärva KGH Customs AB, ledande oberoende tulltjänstföretaget i Europa.

KGH, med huvudkontor i Göteborg, är en leverantör av tulltjänster med egna verksamheter i Sverige, Norge, Danmark, Belgien, Nederländerna, Tyskland och Österrike och via partners i övriga europeiska länder. Under de senaste åren har KGH ökat sin närvaro på flera marknader och breddat sitt tjänsteutbud inom strategisk kompetens, rådgivning och tull­tjänster till internationella kunder.

Ett ökat fokus på tull- och handelsregler för importörer och exportörer och målet att skapa effektiva och friktionsfria logistik­flöden, har gjort att KGH på sex år dubblat sin omsättning till ca SEK 500 miljoner. KGH har ca 600 medarbetare runt om i Europa.

– Vi är mycket glada att välkomna Bridgepoint Development Capital som ny huvudägare i KGH. Våra nya ägare tillför ytterligare affärskompetens, ett paneuropeiskt nätverk och finansiell styrka. Det gör det möjligt för oss att fullfölja våra strategiska ambitioner, med tillväxt i Europa och, över tid, även i övriga världen, säger KGHs vd Vidar Gundersen i ett pressmeddelande.

– Vi ser att djup och bred kompetens i tullfrågor, samt inom övriga regelverk som påverkar interna­tionell handel, blir allt viktigare för våra kunder. Med KGH, som en av de ledande aktörerna inom tulltjänster och relaterade tjänster, har vi möj­lighet att etablera en paneuropeisk plattform som kan underlätta internationell handel för importörer och exportörer, kommenterar Johan Dahlfors, partner och ansvarig för BDCs investeringsverksamhet i Norden.

Avtalet undertecknades den 26 september 2013. Det är beroende av god­kännande från konkurrensmyndigheterna i Norge och Österrike, samt sedvanliga villkor. Affären be­räknas vara genomförd under november 2013.

Villkoren för transaktionen offentliggörs inte. KGH:s ledning stannar kvar inom företaget och kommer även fortsättningsvis vara viktiga delägare i den nya ägarstrukturen.

KGH grundades 1963 och har idag mer än 13 000 kunder spridda över hela Europa. KGH-koncernen har egna kontor vid alla viktiga hamnar och gränser i Europa, och har fler än 600 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Nederländerna samt Österrike.


Läs mer