Catena bästa fastighetsaktien enligt Handelsbanken

mars 22, 2023 Ekonomi , Fastigheter , Logistik

Handelsbanken rekommenderar Catena på sin fokuslista. Bolaget ersätter därmed Platzer som bankens förra favorit inom segmentet fastigheter.

“Catena är vår nya favorit i sektorn Fastigheter. Catena har starka positioner inom industri- och logistikfastigheter, vilket är attraktiva segment i fastighetssektorn, samt starka finanser. Efterfrågan på logistikfastigheter är fortsatt solid, vilket var tydligt under det senaste kvartalet då uthyrningsgraden ökade till 97,2 procent. Därtill är ledningen optimistisk avseende att flera nya projektstarter ska kunna ske under 2023, och man är i flera diskussioner med hyresgäster”, skriver Handelsbanken.

Den kortsiktiga rekommendationen för köp av Platzeraktien kvarstår dock.