Transportföretagen lanserar index med statistik över e-handelslogistik av paket

maj 9, 2023 E-handel , Logistik , Transport

År 2022 skickades 198,5 miljoner paket från e-handlare till privatpersoner i Sverige, varav 196,5 miljoner e-handelspaket och 2 miljoner större varuförsändelser. Den totala paketvolymen (e-handelspaket och större varuförsändelser) minskade med 2,1 procent under året. Samtidigt minskade detaljhandelns e-handelsförsäljning 7 procent. Det faktum att leveranserna sjönk i lägre takt än försäljningen under 2022 indikerar att konsumenterna i hög utsträckning valde att köpa billigare varor snarare än att avstå från att e-handla.

Detta framgår av Transportföretagens nya rapport Paketindex med unik statistik över leveranser inom e-handelns storlek, utveckling och trender. Rapporten visar att under första kvartalet 2023 ökade andelen e-handelspaket med 3,1 procent i jämförelse med samma kvartal 2022. Totalt skickades 47,9 miljoner paket från e-handlare till privatpersoner  varav 47,4 miljoner e-handelspaket och 0,4 miljoner större varuförsändelser. Den totala paketvolymen ökade med 3,1 procent.

– Vi ser en samhällsutveckling där allt fler konsumenter väljer att e-handla i stället för att besöka butik. Det här kommer leda till att transporterna kommer spela en än viktigare för att möta konsumenternas behov, samtidigt som det kommer intensifiera branschens gröna omställning, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Allt fler väljer hemleverans

När det kommer till leveranssätt fortsätter hemleverans att öka, medan allt färre väljer utlämningsställe. Hemleveranserna ökade med 12,1 procent under det första kvartalet, medan utlämningsställe har minskat med 6,3 procent. Det betyder att utvecklingen från 2022 fortsätter.

Samtidigt ökade antalet e-handelspaket från utlandet till 15,7 procent under årets första tre månader i jämförelse med föregående år. Det är en ökning med 18,8 procent jämfört med första kvartalet under 2022.

– Hemleveranser och paketskåpsleveranser blir allt vanligare i takt med att transportörernas erbjudande utvecklas och nätverket av paketskåp byggs ut. I framtiden kommer vi behöva fler transporter för att möta den ökade efterfrågan av leveranser. I den gröna omställningen behövs en utbyggnad och mer robust satsning på laddinfrastrukturen. Annars kommer vi inte klara av att minska transporternas klimatpåverkan, säger Tina Thorsell.

Info om det nya paketindexet

E-handeln har vuxit i snabb takt, vilket har lett till kraftigt ökade paketvolymer. Varje år skickas runt 200 miljoner paket från e-handlare till konsumenter i Sverige och paketens innehåll förändras. När konsumenterna ställer högre krav på snabba, bekväma och flexibla leveranser utifrån nya beteenden svarar branschen upp med nya leveranssätt.

– Rapporten visar på att vi befinner oss i en samhällsförändring med ökade paketvolymer som ökar kraven på en välfungerande infrastruktur och planering för transporterna. Utifrån marknadens tillväxt och konsumenternas nya beteenden blir relevant statistik ett allt viktigare underlag att dra insikter och fatta välgrundade beslut utifrån. Vi behöver det också som underlag i vårt hållbarhetsarbete och den stora gröna omställningen som sker inom transportbranschen, säger Tina Thorsell om varför man nu lanserar Paketindexet.

Transportföretagens Paketindex kommer publiceras fyra gånger per år och tas fram i samarbete med HUI Research. Årets första rapport innehåller utöver statistisk för det första kvartalet, även statistisk för helåren 2022 och 2021.

Läs hela rapporten här