Knapp automatiserar Kicks lager

november 21, 2023 E-handel , Lager , Logistik
Knapp automatiserar Kicks lager

Kicks Group,  aktör inom skönhetsmarknaden består av Kicks och Skincity. För att serva sina 226 butiker och egna e-handelskanaler inviger man nu ett helt nytt omnilager strax norr om Stockholm. Knapp ansvarar för automationen, som radikalt kommer att förbättra produktivitet, skalbarhet och leveranskvalitet.
Kicks Groups nya omnilager är strategiskt beläget vid E4 i Rosersberg. Lagret
omfattar 29 000 kvadratmeter och kommer att bli arbetsplats för cirka 90 medarbetare. Här ska bolaget hantera varuförsörjningen till både butik och kundordrar för e-handel i Sverige, Norge och Finland.
– Att vårt nya omnilager nu står klart är en viktig milstolpe för Kicks och enstrategisk framtidssatsning. Vår målsättning i projektet var att gå från manuell hantering till helt automatiserade processer, och för detta sökte vi en stabil, flexibel och skalbar lösning. I slutänden valde vi Knapp och deras OSR ShuttleTM EVO(Order Storage Retrieval). Implementeringen har gått enligt plan, vi har testkört anläggningen i 6 månader och är nu i november 2023 redo för att Go Live. Med facit i hand kan jag säga att det har varit tacksamt att samarbeta med Knapp, som har resurserna och förmågan att ta ett helhetsansvar säger David Heeroma(bilden), EVP Group Operations, Kicks Group.

Effektiv internlogistik
Knapps tekniska lösning bygger på att skyttelrobotar plockar fram lådor från ställagegångarna. Robotarna behöver maximalt flytta på två lådor för att komma åt rätt produkt, vilket möjliggör snabb och effektiv internlogistik. Lådorna levereras sedan till ergonomiska plockstationer, Pick-it-Easy EVO, där lagerpersonal packar direkt i utgående transportemballage.
– Kicks går nu från fem manuella supply chain-flöden till ett automatiserat. I ett
och samma omnilager kan vi nu hantera varuförsörjningen till både butik och ehandel, och till och med olika varumärken som avsändare. Och det går undan, från det att vi får in en order tar det under tio minuter tills den är packad och redo för utleverans, säger David Heeroma.

Stora miljömässiga vinster
Det helautomatiserade omnilagret innebär stora effektivitetsvinster för Kicks, man beräknas kunna hantera över 2000 kundordrar i timmen. Dessutom innebär Knapps automationslösning stora miljömässiga vinster.
– Vi har nu fått ett helt nytt sätt att packa. Eftersom utleveranserna till våra 226 butiker packas i ett leverantörsgemensamt flöde blir det betydligt mindre luft i paketen och signifikant mindre lastvolymer, vilket så klart är positivt ur ett miljöhänseende, avslutar David Heeroma pressmeddelandet.