Handlarna har tröttnat på Black Friday

december 17, 2019 E-handel

Måndag efter Black Friday i Segeltorpterminalen, PostNord.

Jätterean Black Friday , som äger rum sista helgen i november, är ganska ung som företeelse, men handlarna verkar redan har tröttnat. Nästan hälften av de 714 e-handlare och omnikanalsaktörer som svarat på en enkät Market och Ehandel.se skickat ut, vill ha bort rean, och bara ett 40-tal vill att den ökar i omfattning. 

Ska man gissa om anledningen till att handlarna som svarat på enkäten vill ha bort Black Friday, ligger det inte långt bort att gissa att den är olönsam. Av de som svarat menar 38 procent att försäljningen i december minskar på grund av rean, och bara 9 procent att den ökar.

Handlarna beskriver dessutom att att Black Friday blivit en allt viktigare rea för dem, och att reaperioderna totalt sett under året ökar.

Nära hälften (46 procent) svarar nämligen att de tror att Black Friday kommer att minska i omfattning

Det är framförallt mindre handlare som svarat på enkäten – sådana med en omsättning på mindre än 10 miljoner.  De största branscherna bland dem som svarat att de arbetar inom detaljhandeln är kläder, livsmedel, heminredning och sport & fritid. Det är dock en lång rad av olika branscher som är representerade.