11-procents tillväxt i e-handeln 2018

september 27, 2018 E-handel , Forskning

– Åldersförskjutningen kommer att driva e-handelstillväxten i många år framöver i takt med att den yngre generationen som växt upp med digitalisering blir mer köpstark, säger Carin Blom. Foto Postnord

Den nordiska e-handelskonsumtionen ökade med 11 procent under första halvåret 2018. Det visar Postnords rapport E-handeln i Norden, som presenterades under E-handelsforum i Borås idag.

Under första halvåret har de nordiska konsumenterna handlat för 104 miljarder kronor, en ökning med 11 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar rapporten E-handeln i Norden från PostNord, som baseras på konsumentundersökningar i Sverige, Danmark, Norge och Finland under januari-juni 2018. Sammanlagt har 53 849 respondenter svarat.

Sverige har den högsta andelen konsumenter som handlar på nätet. Två av tre svenskar handlar i snitt varje månad, i jämförelse med cirka sex av tio i Norge och Danmark och knappt hälften av finnarna.

E-handeln är fortfarande en generationsfråga. Yngre handlar på nätet i betydligt högre utsträckning än äldre konsumenter och allra mest handlar konsumenter i åldrarna 30-49 år. I det åldersspannet handlar i snitt 76 procent av svenskarna på nätet varje månad, en siffra som kan jämföras med 47 procent i ålderspannet 65-79 år.

– Yngre handlar mer, men det är faktiskt inte den yngsta kategorin mellan 18 och 29 år som toppar listan. Konsumenter i åldersspannet 30-49 år har både mer köpkraft och e-handlar mest. Åldersförskjutningen kommer definitivt att driva e-handelstillväxten i många år framöver i takt med att den yngre generationen som växt upp med digitalisering blir mer köpstark, kommenterar Carin Blom, detaljhandelsanalytiker på PostNord Sverige.

Mode är den mest populära varukategorin i Norden, följt av media, hemelektronik och hälsa/kosmetik. Modevaror är också den kategori som har störst konkurrens från utlandet, där ca 20 procent av försäljningen sker på utländska sajter.  

När det gäller kraven på leveranserna, ställer svenskarna och danskarna störst krav. Mer än var fjärde konsument har under det senaste året avstått från att handla från en e-handelssajt på grund av brister i leveransalternativ.

Sverige har högst andel nätkunder i samtliga åldrerskategorier och svenskarna e-handlar mest skönhets- och hälsoprodukter bland de nordiska konsumenterna; 31 % e-handlar dessa produkter varje månad. En annan utmärkande sak är att Svenskarna i lägst utsträckning handlar  från utländska sajter, bara 19 procent av svenskarna handlar i snitt utomlands per månad jämfört med 29 procent för hela Norden.

Läs hela rapporten på postnord.se/ehandelninorden