Ny sjöfartsutbildning i Uddevalla

september 24, 2013 Arbetsmarknad , Miljö/CSR , Sjöfart , Transport

Högskolecentrum Bohuslän i Uddevalla blir först med ny sjöfartsutbildning – maritim hållbarhetskoordinator. Utbildningen startar i november i år och på ett år ska 30 personer lära sig hur man fixar hållbara transporter på sjön.

Svensk sjöfart står inför stora utmaningar. Aktuellt just nu är anpassningen till det svaveldirektiv som börjar gälla 2015 och gör att fartyg som går genom Engelska kanalen och vidare till Nordsjön och Östersjön inte får ha mer än 0,1 procent svavel i bränslet. Det innebär tio gånger så hårda krav som i dag.

– Hamnar, rederier, logistikföretag och skeppsmäklare. Alla kommer de behöva folk som kan de nya reglerna och direktiven. Jag tror att vi har träffat mitt i prick med vår utbildning mot maritim hållbarhetskoordinator, säger Hans Grönwall,  utbildningsledare vid Högskolecentrum Bohuslän i Uddevalla, till tidningen Bohusläningen.

Utbildningen heter Maritime Sustainability Coordinator och drar igång i november i år. Den hålls i HCBs lokaler, gamla Högskolan, i Uddevalla men kan även följas på distans.

– Vi vänder oss framförallt till personer som redan i dag jobbar inom de maritima näringarna men också till andra som vill komplettera sina grundstudier.

Utbildningen är ettårig och en fjärdedel av tiden ska tillbringas ute på en arbetsplats genom så kallade LIA-kurser, lärande i arbete. Uddevalla Hamn har varit med och tagit fram utbildningen och är en av arbetsplatserna där studenter kan få praktik.

– Branschen har ställt sig väldigt positiv till vår satsning. Man förstår att det kommer att behövas personer som kan skapa lönsamhet genom att koppla ihop sjöfart, andra typer av transporter och totallogistik med miljö- och energieffektivisering, säger Karin Malmcrona, utvecklingsledare för maritim sektor på HCB.

Utbildningen, som ger en yrkeshögskoleexamen, har riksintag och än så länge har 25 personer sökt och tackat ja till en plats.

– Så än finns det tid att söka, säger Karin Malmcrona.