Norska hamnarbetare söker stöd i Sverige

Förra veckan inleddes en bojkott av containerhamnen i Oslo. Anledningen till konflikten är att den nya ägaren vägrat teckna kollektivavtal. Nu vill norrmännen att svenska Transport vidtar sympatiåtgärder.

Sedan den 1 februari ägs containerterminalen i Oslo hamn av det turkiska företaget Yilport. Facket har inte haft några framgångar i sina försök att teckna kollektivavtal med den nya ägaren. Dessutom tänker Yilport använda sig av egen personal vilket gör att de norska hamnarbetarna mister sina jobb. Från och med i går uppmanar därför norska transportarbetareförbundet, NTF, till bojkott av hamnen. Fartygen får gå till andra hamnar i stället.

NTF har också bett bland annat svenska Transport om sympatiåtgärder. Det skulle i så fall beröra Göteborg, Helsingborg och Halmstad som trafikerar hamnen i Oslo.

– Vi har fått förfrågan och undersöker nu bakgrund och omständigheter till konflikten, säger Transports ordförande Lars Lindgren. Vi räknar med att kunna fatta beslut på tisdag.

Normalt brukar Transport säga ja till sympatiåtgärder, säger Lars Lindgren, men det är inget som facket lättvindigt säger ja till.

– Konflikter är vår främsta styrka, säger han, och den måste man vara rädd om. Den leker man inte med. Innan vi eventuellt kan gå in med sympatiåtgärder vill vi ha garantier för att de först har gjort vad de kan på hemmaplan för att hjälpa transportarbetarna.

I Sverige är Yilport den största delägaren i Gävle containerterminal och har uttryckt intresse av att ta över verksamheten i Gävle hamn. Det har hittills inte medfört några problem med kollektivavtalet.


Läs mer