Lyckad sjöfartskonvoj gav fler sökande till sjöbefälsutbildning

november 11, 2019 ARBETSMARKNAD , SJÖFART

Isbrytaren Atle har lockat unga till sjöfarten. Foto Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket och Transportföretagen ansvarade gemensamt under juli månad för Sjöfartskonvojen – som erbjöd besökare i elva hamnar runt om i Sverige att komma ombord på isbrytaren Atle i syfte att locka unga till sjöfarten. Ansökningarna till sjöbefälsutbildningarna ökar nu både på Chalmers i Göteborg och på Linnéuniversitetet i Kalmar. Glädjande är också att fler kvinnor nu söker sig till sjöfarten.

– Under Sjöfartskonvojen hade vi öppet fartyg på Atle och en monter på kajen i elva hamnar, kommenterar Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket. Sjöfartskonvojen blev en succé både som arrangemang och massmedialt. Jag är glad för att vi på Sjöfartsverket kunnat bidra till att sätta sjöfarten i fokus.

Under juli månad träffade besättningen och passagerare från både Chalmers och Linnéuniversitetet unga människor ombord på Atle. Drygt 27 000 personer i elva hamnar hanns med. Hela sjöfartsklustret slöt upp. Redare, hamnar, Universitet, intresseorganisationer fanns med på utställningar i ett tält på kajen. Av 65 intagna på sjöbefälsutbildningen på Chalmers i Göteborg är ca 30 % kvinnor.

– Vi ser med glädje att antalet som söker till sjöbefälsutbildningarna ökar, kommenterar Caj, Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen. Vi vill ta krafttag för att se till att ansökningarna till utbildningarna till sjöingenjör och till de YH-utbildningar som finns nu också ökar. Sjöfarten skriker fortfarande efter kompetens.


Läs mer