Logistik ska bidra till 5 000 nya jobb i Eskilstuna

mars 11, 2013 Arbetsmarknad , Logistik , Produktion

Det behövs 5 000 nya jobb i Eskilstuna enligt kommunens näringslivspolitiska beredning. Logistik finns med som en av de branscher som ska bidra till det.

Uppdraget var att ta fram förslag på hur arbetstillfällen kan skapas som en del i den gröna omställningen. I utredningen konstateras att Eskilstuna skulle behöva ca 5000 fler arbetstillfällen för att ha en arbetsmarknad i balans med jämförbara kommuner.
– Näringslivspolitiken, arbetet med grön omställning och nya jobb är avgörande för Eskilstunas framtid, menar Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande och ordförande i näringslivspolitiska beredningen.
– De branscher som utvecklingsarbetet föreslås fokuseras på är tillverkning, logistik, besöksnäring, gröna sektorn, handel, kulturella och kreativa näringar samt kunskapsintensiva näringar.
Inom den gröna sektorn är energieffektivisering, energieffektiva transportlösningar och återvinning prioriterade områden. Ytterligare områden är att stärka arbetet med etableringar och expansion av befintliga företag. Tidigare har kommunledningen förklarat att satsningarna på logistik bör kunna bidra med 1000 nya jobb.