Hamnarbetareförbundet varslar om strejk

januari 16, 2019 Arbetsmarknad , Sjöfart
Hamnarbetareförbundet varslar om strejk

Joakim Ärlund, Sveriges Hamnar. Foto Lena Engstrand

Hamnarbetarförbundet varslar om strejk, med syfte att få teckna ett rikstäckande kollektivavtal med Sveriges Hamnar. Sveriges Hamnar, som erbjuder ett hängavtal till Transportavtalet, säger sig vara förvånade över stridsåtgärderna. 

Under hösten har Sveriges Hamnar förhandlat med Hamnarbetarförbundet om kollektivavtal. Branschorganisationen har erbjudit förbundet samma kollektivavtal som gäller för hamnarbete i Sverige, Hamn- och stuveriavtalet som de tecknar med Transportarbetareförbundet. Hamnarbetarförbundet har dock inte accepterat erbjudandet, och under måndagen och tisdagen har man varslat man om stridsåtgärder i ett tiotal hamnar runtom i landet, bl a hamnarna i Stockholm, Gävle, Helsingborg, Karlshamn och Sundsvall. Varslet omfattar punktstrejker och blockad mot övertidsarbete, inhyrning och nyanställningar, och stridsåtgärderna träder ikraft den 23 januari.

“Vi varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder som bland annat stoppar arbetet i Umeå, Karlshamn, Helsingborg och Halmstad. Vi vill ha ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Ett hängavtal till Transport räcker inte, det är bara en ordfattig papperslapp” skriver Eskil Rönér, Svenska Hamnarbetarförbundet på DN Debatt.

“Det avtal vi erbjuder innebär en rättslig garanti om samma anställningsvillkor för alla hamnarbetare i Sverige. Det skulle även ge Hamnarbetarförbundet fackliga rättigheter och inflytande över arbetsmiljön. Därför är det förvånande att Hamnarbetarförbundet inte vill acceptera erbjudandet eftersom det leder till trygghet och stabilitet” kommenterar Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef Sveriges Hamnar.

 

Allvarliga konsekvenser

Blockader mot övertidsarbete i hamnarna får allvarliga konsekvenser eftersom verksamheten i landets hamnar är beroende av arbete alla tider under dygnet då fartyg anländer oregelbundet på grund av faktorer som väder och vind.

”För ett litet land som Sverige, där över 90 procent av handeln går via sjöfart, leder konflikter i hamnarna till stora kostnader som belastar företagen och samhället. Det är oansvarigt att Hamnarbetarförbundet utsätter hela landet för dessa kostsamma konflikter” menar Joakim Ärlund.

Enligt Eskil Rönér är strejkåtgärden en tråkig men nödvändig effekt av branschorganets utestängningspolicy.

“I april i fjol införde Sveriges Hamnar och dess medlemsföretag en nationell utestängningspolicy som innebär att Hamnarbetarförbundets 1 300 medlemmar och företrädare utestängs från all information, alla förhandlingar och all samverkan i hamnarna. Under 2018 har Svenska Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar vid sju tillfällen suttit i förhandlingar om just detta. Slutresultatet blev tyvärr att arbetsgivarorganisationen avvisade Hamnarbetarförbundets förslag om att teckna ett innehållsmässigt likalydande avtal jämte det som Sveriges Hamnar redan har med Svenska Transportarbetareförbundet. Därmed tvingas vi nu ut i en strid som riskerar att bli utdragen, infekterad och kostsam för alla berörda” Skriver Eskils Rönér på DN Debatt.