Europeisk namninsamling för schysta transporter

november 29, 2015 Arbetsmarknad , Miljö/CSR , Transport

Rättvisa transporter i Europa – likabehandling av alla som arbetar med transporter – är målet för en namninsamling som just nu slutspurtar för att samla 1 miljon namnunderskrifter inom EU.

Om man lyckas att samla så många namn mot lönedumpning och rättvis konkurrens, måste EU-kommissionen skärpa den gällande lagstiftningen.

Målet med det europeiska medborgarinitiativet “Rättvisa transporter i Europa” är alltså att sätta stopp för de oacceptabla affärsmetoder som lett till social dumpning och lönedumpning. Man uppmanar Europeiska kommissionen att säkerställa rättvis konkurrens inom de olika transportsätten och att garantera likabehandling av alla arbetstagare, med respekt för principen om lika lön och lika arbetsförhållanden oberoende av ursprungsland.


Läs mer