Löner

Stor efterfrågan driver upp lönerna

Lönerna har stigit rejält sedan Intelligent Logistik för tre år sedan granskade löneläget senast, visar statistik från fackförbundet Unionen, SACO och SCB. Fortfarande är det dock mest lönsamt att vara manlig logistiker eller inköpare.
Av Lena Sonne

Vad tjänar logistiker och inköpare? Är det värt att satsa på en lång utbildning för att bli inköpare eller logistiker? Ser man till löneutvecklingen är svaret ett obetingat “ja”. Det visar den senast sammanställda statistiken för helår från fackförbundet Unionen och som visar medianlönen för logistiker och inköpare i privat sektor för olika svårighetsnivåer under 2011.

Lönegap mellan könen

På de fyra svårighetsnivåerna för inköpare tjänade kvinnor 24 350, 25 850, 30 000 resp 34 600 kr i månaden, medan männen i motsvarande svårighetskategori tjänade 28 000, 27 700, 32 000, 39 600 och 50 000 kr/mån. På den högsta nivån finns inte kvinnor med, vilket innebär att alltför få kvinnliga inköpare har dessa högre löner för att kunna ge underlag i statistiken.

För logistiker syns samma mönster. Skillnaden är att ingångslönerna är relativt lika, sedan drar männen iväg. För kvinnor är medianlönen i snitt respektive 23 500, 25 250, 27 600 och 34 400. Männens löner är 23 400, 25 600, 29 400, 37 700 och 50 900 kr/månad.

Även bland logistikerna är de riktigt högavlönade kvinnorna för få för att ge statistiska underlag.

Utbildning lönar sig – mest för män

Att satsa på en lång högskoleutbildning för att bli inköpare är således ett mer lönsamt val för en manlig än för en kvinnlig student. Här är nämligen löneskillnaden efter högskolestudier allra störst. Medan en kvinna har en snittlön på 34 400 kr, har den manliga kollegan på samma jobb 37 700 kr.

Sedan 2009 är detta ändå en avsevärd förbättring. Då var löneskillnaden efter högskolestudier allra störst. En kvinna hade då en snittlön på 29 700 kr medan den manlige kollegan på samma jobb hade 35 600 kr.

Inköpschefer i lönetoppen

Unionens lönestatistik för medlemmar i industribranscherna som arbetar med logistik- och inköpsrelaterade arbetsuppgifter visar på stora löneskillnader, inte bara mellan könen.

Mest i ögonfallande i den sammanslagna tabellen är väl att lönespannet är så stort. En logistikchef på nivå 5 kan komma upp i en lön på 60 752 kronor (20e percentil) och var femte inköpschef i åldern 55-59 år tjänar minst 67 500 kr/mån.

Unionens tabeller visar stora löneskillnader mellan Stockholm och övriga riket, samt mellan olika åldersgrupper. Lönespannet för inköpschef på ledningsnivå (svårighetsnivå 4) skiljer sig t ex från 30 900 sek/mån för en inköpschef i åldern 35-39 år (20e percentil) upp till 54 927 för en välavlönad stockholmare i 45-49 årsåldern (80e percentil). Just 45-49 år tycks vara en väldigt bra ålder om du vill tjäna pengar som inköpschef, både på nivå 4 och 5 ligger medianlönen för åldersgruppen betydligt högre än både de yngre och de äldre kollegorna.

Lönerna för Saco-anslutna logistiker

2010 var månadslönen (median) för nyexaminerade logistiker med civilekonom-/ekonomexamen 24 920 kr och 10 år efter examen är medianlönen 40 461 kr. Medianlönen 2010 för logistiker med civil-/högskoleingenjörsexamen med upp till fem års erfarenhet var ca 31 000 respektive 28 000 kr/månad enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik. Med 10-15 års yrkeserfarenhet var medianlönen 46 000 respektive 39 000 kronor. För civilingenjörer med 20-25 års erfarenhet var medianlönen 58 000 kronor.


Löneskillnaden mellan män och kvinnor är fortfarande betydande i samma jobb men har ändå minskat något sedan Intelligent Logistiks förra mätning.

Löneskillnader – Kvinnor/Män år 2011

Medianlöner, samtliga åldersgrupper för ALS yrkeskod 31 (inköp) och 33 (materialadministration, lager, spedition, transport, distribution, trafikplanering)

Logistik (ALS 33)

Svårighetsnivå Kvinnor Män
1 23500 23400
2 25250 25600
3 27600 29400
4 34400 37700
5 För litet underlag 50900

Inköp (ALS 31)

Svårighetsnivå Kvinnor Män
1 24350 28000
2 25850 27700
3 30000 32000
4 34600 39600
5 För litet underlag 50000

Löneskillnader – Stockholm/övriga riket

Medianlöner, samtliga åldersgrupper för ALS yrkeskod 31 (inköp) och 33 (materialadministration, lager, spedition, transport, distribution, trafikplanering)

Logistik (ALS 33)

Svårighetsnivå Hela riket Stockholm Övriga riket
1 23491 25000 23285
2 25500 26054 25376
3 28500 30039 28250
4 36828 37587 36400
5 54519 För litet underlag 51804

Inköp (ALS 31)

Svårighetsnivå Hela riket Stockholm Övriga riket
1 25000 26000 24700
2 26522 27131 26400
3 30947 33300 30591
4 39100 42400 38675
5 50699 55767 50068

Källa: Unionens lönestatistik 2011

Ladda ned statistikdokument här

Så påverkar du din lön!

Enligt unionens statistik finns det rekommenderade lönespann för inköpare och logistiker, beroende på arbetets svårighetsnivå, ansvar mm. Faktorer som kan påverka din lön nedåt kan vara att det råder begränsad efterfrågan på dina yrkeskunskaper, att du inte kompetensutvecklats/utbildats rätt, att du saknar arbetslivserfarenhet eller att du är ny på jobbet. Det finns också mycket som kan ge dig högre lön, som chefserfarenhet och bra ledaregenskaper, att du har erfarenheter och kunskaper

som har betydelse för arbetet, att du har stort ansvar (ekonomiskt/antal underställda) och att du kan visa bra resultat.

Här är några knep för att höja lönen:

  • Skaffa dig kunskaper och erfarenheter som är efterfrågade på marknaden
  • Åta dig svårare arbetsuppgifter
  • Bredda dig och skaffa mer mångsidiga arbetsuppgifter
  • Se till att arbeta i en ”het” bransch
  • Visa upp bra arbetsresultat
  • Visa att du vill utvecklas