Transportpolitisk debatt lyfte klimatfrågan

augusti 31, 2018 Åsikt , Logistik , Miljö/CSR , Transport

Klimatfrågan stod i fokus när Sveriges åkeriförbund arrangerade transportpolitisk debatt i Kungstornet i Stockholm den 28 augusti.

Godstransporterna på våra vägar ökar för varje år och transportsektorn är den främsta utsläppskällan till koldioxid i Sverige. Riksdagspartierna och branschen satt upp ett tufft klimatmål: att minska utsläppen med 70 procent till år 2030. Sex partier i riksdagen gav under Sveriges åkeriförbunds debatt sin syn på hur den saken ska uppnås.

– Regeringen har gjort en del bra saker när det gäller att komma åt fusk som klampning och högre sanktionsavgifter, tyckte Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande i trafikutskottet. Hon efterlyste dock en genomlysning av alla de politiska beslut som tagit om transporterna.

– Men kilometerskatt skulle göra det svårare för svenska åkerier även om utländska åkerier kommer med i systemet.

Hon efterlyste en grön skatteväxling, något som både Socialdemokraterna och Miljöpartiet menade kommer i propositionen om kilometerskatt, slitageavgift eller ekoavgift, som det väntade skatteförslaget har kallats. Även Lars Tysklind från (L) underströk att en grön skatteväxling var en förutsättning för att acceptera slitageavgifter på vägarna.

Anders Åkesson, (C). Foto: Lena Sonne.

– Utsläppsminskningen som vi står bakom är en enorm utmaning, sa Anders Åkesson från Centerpartiet. Det gäller också därför att skapa klarhet om att miljömålen verkligen gäller.

Konkurrens på lika villkor

– Regelefterlevnaden är avgörande för en sund konkurrens underströk Leif Pettersson (S) från trafikutskottet.

– I Sverige ska man konkurrera på lika villkor och inte ha det så att lastbilar står på våra parkeringsplatser och väntar på transporter.

Han kunde också tänka sig att höja sanktionsavgifterna ytterligare vid överträdelse av lagar och regler.

Lorentz Tovatt (Mp)  efterlyste också rättvisa konkurrensvillkor.

– Många utländska ekipage sköter sig inte. Eurovinjetten, som är på väg att fasas ut av EU är inte heller anpassad till dagens verklighet.

Han tyckte också att ägaren till lastbilen skulle hållas ansvarig istället för föraren, en ordning som redan finns i Storbritannien. Birger Lahti (V) ville se en “träffsäker” vägslitageavgift för att inte slå ut transporter där det inte finns några alternativ till vägtransporter.

– Det rullar också för många lastbilar i Sverige på dåliga villkor, påpekade han.

–För att uppnå miljömålen måste staten också ta större ansvar för att få fram mer gröna drivmedel.

På en fråga från moderator Mikael Nilsson, ordförande i Åkeriförbundet, om de trodde på ett minskat antal lastbilar till 2030 räckte V, C och MP upp handen medan de tre andra inte var lika optimistiska. Behovet av mer GPS-övervakning var något som flera partier lyfte. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna var också inbjudna till paneldebatten, men dök inte upp.

Åkeriförbundet har ca 6000 medlemsföretag, med ca 40 000 fordon. De står för ca 4 procent av landets BNP, men en mycket stor del av landets samlade BNP är helt beroende av fungerande transporter.

Text Gösta Hultén