Svaveldirektivet kostar 6 miljarder per år

november 12, 2013 Åsikt , Forskning , Miljö/CSR , Sjöfart , Transport

1/1 2015 sänks gränsen för sjöfartens tillåtna svavelutsläpp i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen från 1 procent idag till 0,1 procent. De nya reglerna, tvingar sjöfarten att byta sin vanliga bunkerolja mot andra drivmedel som LNG, och ökar sjöfartens kostnader med upp till 6 miljarder kornor per år

”Sammantaget bedöms den totala bränslekostnaden för sjöfart på svensk hamn öka med mellan 4,5 till 6,4 miljarder kronor per år förutsatt att inga anpassningar sker”, skriver statliga Trafikanalys i sin slutrapport till regeringen.

Kostnaden för att transportera ett ton papper från Norrland till Benelux-länderna väntas stiga med 10 procent.

Följderna av de nya svavelreglerna slår hårdast mot skogs- och stålindustrin.

I rapporten pekas SSAB och SCA ut som exempel på företag som förlorar på införandet av det nya svaveldirektivet.

Trafikanalys räknar med att industrin kommer lägga om sina transporter till järnväg och lastbil.