LEDARE: Man blir nästan fartblind

februari 11, 2022 Åsikt , Ekonomi , Logistiklägen , Miljö/CSR
LEDARE: Man blir nästan fartblind

Listan över Sveriges Bästa Logistiklägen är här, som ger en fingervisning om var ett centrallager som försörjer Sverige bäst bör placeras. I år tar Helsingborgsregionen över förstaplatsen från Göteborg, som toppat listan varje år sedan starten 2005. Bakom skrällen ligger en formstark Öresundsregion, men också en hårdare viktning av det dynamiska kriteriet nytillkommande logistikytor påverkar årets lista, där större hänsyn tas till nuläget. Och där levererar Göteborgsregionen med sina 14 kommuner inte i närheten av sin fulla potential just nu. Orsaken är brist på detaljplanerad mark för logistiketableringar, ett problem som nu börjar drabba stora delar av Logistiksverige, i takt med att byggtakten accelererar.

I Sverige planeras närmare 1,4 miljoner kvadratmeter nya logistikytor byggas under 2022, en dryg fördubbling mot årsvolymerna före pandemin. Byggyran har gjort att de markreserver som funnits börjar sina, och inte ens de mest framsynta logistikkommunerna har hunnit med att möta behovet av nya markområden i den takt som marknaden nu växlat upp till.

 

En sak är säker; Det går bra för logistikbranschen. Kanske nästan lite väl bra, kan jag ibland tänka från min isolerade tillvaro, där jag följer byggprojekt, affärer, tillväxttal och techuppstickare från mitt hemmakontor. Pandemin har accelererat e-handelns framväxt och gjort att vi lägger mer av våra pengar på prylar än på upplevelser, resor och restaurangbesök. Obalanser i fraktvolymer, i kombination med en ökade efterfrågan på varor, har stört de globala försörjningskedjorna och skakat vår världsbild där billiga, pålitliga transporter mellan världsdelarna varit en självklarhet.

Båda dessa saker driver på ett ökat logistikbehov; fler saker styckhanteras på lagren, samtidigt som företagen som producerar och säljer prylarna behöver säkra sin tillgång på råmaterial, komponenter och produktlager genom ökade säkerhetslager.

 

Detta resulterar i en bransch där det byggs alltmer logistikyta, och riskkapitalet flödar in till alla de nya aktörer som jagar marknadsandelar inom last mile-logistiken. Hjulen snurrar allt fortare, kartorna ritas om och spelare byter skepnad. Frågan är om vi verkligen är på väg i en hållbar riktning? En trend som tyder på det är den snabba elektrifieringen av transportsektorn, men den för å andra sidan nya utmaningar med sig. Hinner vi med att reflektera över riktningen, när utvecklingen och förändringen sker så snabbt? Tänker vi tillräckligt över vart vi är på väg när dagliga bränder ska släckas och försörjningen ska upprätthållas?

 

Vi på redaktionen hoppas att ni i den här utgåvan av Intelligent Logistik ska hitta några svar, och skönja riktningen vi rör oss i vad gäller teknikutveckling, hållbarhet och försörjning. Om inte annat så får ni ta del av hur de svenska riksdagspartierna tänker kring viktiga ödesfrågor för logistiken, så här i inledningen på valåret 2022. Vi får hoppas att dessa frågor får stort politiskt fokus framåt, för utan logistik så stannar samhället.

 

Varma hälsningar,

Hilda Hultén, redaktör