KRÖNIKA: Logistikkompetens – den nya språngbrädan till toppen

maj 20, 2019 Arbetsmarknad , Åsikt
KRÖNIKA: Logistikkompetens – den nya språngbrädan till toppen

Tobias Jonasson är partner på konsultföretaget MYSIGMA och krönikör för Intelligent Logistik.

En vd har det ansenliga uppdraget att ansvara för bolagets löpande förvaltning. De senaste årtiondena har en bakgrund som finans- eller ekonomichef visat sig vara en särskilt attraktiv merit bland vd-kandidater.  Det gäller i synnerhet noterade bolag där granskningen från bl.a. aktieägare och analytiker är påtaglig.  Men även hos mindre bolag har ett ökat inslag av professionella investerare och private equity ställt ökade krav på finansiell kontroll och uppföljning. Den relativa betydelsen av att som vd ha koll på det finansiella flödet har sannolikt heller inte minskat efter den senaste finanskrisen, då en solid finansiell bakgrund skapar trygghet i styrelserummet.

Men att leda en verksamhet mot uppsatta mål kräver mer än att bara ha benkoll på siffrorna. Förutom utmärkta ledaregenskaper fordras även en djup förståelse för själva affären. För att fatta rätt beslut måste vd:n ha insikt i alla aspekter av den egna verksamheten och väga dessa mot företagets övergripande affärsmål. Olika utfall och ibland snabba och oplanerade händelser måste värderas för att fatta beslut som gagnar resan framåt.

I företag vars existensberättigande består i att generera avkastning till sina ägare genom att tillhandahålla ett sortiment av varor, vare sig det handlar om egen produktion eller att köpa in och sälja vidare redan färdigproducerade varor krävs bred kunskap och förståelse för hur företagets olika funktioner samverkar för att maximera effektivitet och värde. En välvillig inställning till ny teknik är också en förutsättning också för att kunna utmana, ifrågasätta och hitta nya lösningar.

Någon som förstår detta allt för väl och hanterar denna typ av utmaningar varje dag är logistikchefen.

I den logistikkompetens som idag krävs för högre logistikfunktioner är det en självklar utgångspunkt att så effektivt som möjligt skapa värde för kunden istället för att optimera resursanvändningen i enskilda funktioner. Detta uppnås genom en helhetssyn på inte bara det egna företaget utan hela kedjan eller nätverket av aktörer som tillsammans skapar och distribuerar varor till en konsumerande slutkund. Den moderna logistikchefen besitter en tvärfunktionell kompetens och ansvar som i olika grad spänner hela vägen från produktutveckling, inköp, produktion och marknad. Logistikchefen utvärderar och mäter sin egen prestation med hänsyn till påverkan i såväl resultat- som balansräkningen och kombinerar strategisk planering med skickligheten att manövrera bland snabba beslut och riktningsförändringar. Han eller hon bedriver en personalintensiv verksamhet, vilket också gör den framgångsrike logistikchefen till en van ledare vars goda resultat till stor del vilar på en förmåga att förstå medarbetarnas behov och motivation och lyckas få med sig personalen när beslutet väl är fattat. Ny teknik är logistikerns bästa vän och betraktas som ett verktyg och möjliggörare för att kunna leverera mot allt tuffare mål.

Med hänsyn till de kunskaper och erfarenheter som den moderna och framgångsrika logistikchefen besitter borde denne vara en självklar kandidat till att närhelst tillfället uppstår ta klivet upp och axla en roll som vd i det producerande och distribuerande företaget. Rätt personlighet ger goda förutsättningar att från toppen leda företaget in i framtiden. Detta gör också logistikyrket till en inkörsport och språngbräda för dig med framtida vd-ambitioner.

Tobias Jonasson


Läs mer