Krönika: Lindansande våghalsar överlevare i framtidens handel

oktober 5, 2018 Åsikt , Logistik

Tobias Jonasson är logistikprofil och krönikör för Intelligent Logistik.

Strax innan semestern klev jag in i ett styrelserum med uppdraget att presentera slutsatserna i ett arbete kring min uppdragsgivares vägval i framtidens logistiksetup. Min uppdragsgivare tillhör en av våra mest välkända aktörer inom retail. Själva mötet ägde rum på en konferensanläggning utanför Stockholm, och precis som man kan förvänta sig i denna typ av forum var deltagarna samlade runt ett avlångt bord. Jag klev upp och gjorde mitt nummer – som så många gånger tidigare, men innan jag hann avsluta och säga ”thank you – good night” på mitt rockstjärnemanér fick jag en fråga som jag rimligtvis borde ha varit beredd på, och som jag lika rimligen borde ha haft ett enkelt svar på. Frågan löd ungefär; Vem eller vilka anser du vara förebilderna inom logistik och retail?

Det är inte ofta jag tvekar eller inte har något svar, men just där fann jag mig inte riktigt i situationen. Hjärnan gick på högvarv och försökte sortera i erfarenhetsbanken. För att köpa mig lite tid ställde jag en tafflig motfråga; ”menar du lokalt eller globalt?”. ”Bestäm du” blev det korta svaret tillbaka, vilket inte gav mig särskilt mycket extra betänketid. Som göteborgare kan man alltid ta till knepet att avleda uppmärksamhet genom att dra en vits, men just i detta sammanhang kändes inte det som en särskilt begåvad strategi. Inte minst med tanke på att göteborgsvitsar inte gör sig lika bra på engelska. Istället tog jag till orda och i ett haltande resonerande svar ungefär konstaterade att det som utmärker förebilderna inte är lösningarna i sig utan snarare hur man tar sig an utmaningen i att anpassa sig till handelns förändrade förutsättningar.

En handel i stark förändring och i en takt som spås leda till att branschen förändras mer under de närmaste fem till tio åren än under de senaste femtio, gör att svaren kring framtidens logistiklösningar är få. Vad vi däremot vet är att logistiken även i framtiden kommer ha direkt inverkan på kostnader, kapitalbindning och intäkter. Påverkan på kostnader och kapitalbindning är vida känt och accepterat redan sedan tiden vissa lät sig luras av att nylonstrumpan kunde åstadkomma färg-TV. Insikten om dess påverkan på företagets intäkter borde vara lika självklart, men ändå stöter jag ofta på exempel som bekräftar det motsatta. Såväl traditionella butikskedjors som nya e-handelsföretags trevande efter svar för att framtidssäkra sina logistiklösningar måste bottna i en balansövning mellan kostnader, kapitalbindning och intäkter.

I ett sammanhang där ingen sitter på facit krävs beslutsamhet och handlingskraft, men framförallt en stor portion mod. Det krävs en förmåga att handla i överensstämmelse med en initierad övertygelse, och med det också att våga misslyckas. Konsekvensen av ett misslyckande kan i vissa fall bli förödande, men att inte agera och passivt invänta de rätta svaren är troligtvis en garant för att bli stående kvar på perrongen eller till och med i biljettluckan. Det är precis detta mod som exempelvis våra svenska retail-klenoder IKEA och H&M måste ha i sin transformering och anpassning.

Tillbaka i det där styrelserummet före sommaren. Oklart hur väl mitt resonemang landade in hos åhörarna, men precis som där och då har jag även efter långa och varma överlägganden i hängmattan kommit fram till ungefär samma slutsats. Förebilderna inom retail är de som kan hantera balansövningen och vågar agera. Klyschan ”att våga lyckas” beskriver det ganska bra. Frågan är om det rentav inte håller på att utvecklas till en fråga om överlevnad. Att lämna osäkerheten genom att våga bemästra den slaka linan och ta sig över till säker mark på andra sidan.


Läs mer