Sjöfart

Mångdubblad trafik via Nordostpassagen

mars 21, 2014

Minskad polaris och klimatförändringar har de senaste åren lett till att trafiken kunnat öka via Nordostpassagen, den kortare sjövägen mellan Västeuropa och Asien.

21 transportprojekt får EU-pengar

mars 11, 2014

Regeringen stöttar 21 transportprojekt som söker bidrag ur EUs TEN-T budget. De projekt som valts ut innefattar alla transportslag, flera av projekten handlar om miljöanpassning av sjöfarten.

Gävle hamn får direktlänk till USA

februari 19, 2014

För första gången på många år anlöps Gävle Hamn av fartyg som ska korsa Atlanten till hamnar på den amerikanska östkusten. Det är det Holländska rederiet Spliethoff som valt Gävle Hamn för en skeppning av 5500 ton tidningspapper till Philadelphia.

LKAB miljardinvesterar i Narvik

februari 18, 2014

LKAB investerar närmare 1 miljard i nytt transportsystem i Narviks hamn. Investeringen är en fortsättning på pågående och tidigare investeringar. Den innebär, förutom ökad flexibilitet och minskad sårbarhet, en högre kapacitet totalt i malmhamnen.

Strid om insjöfartens nya regler

februari 17, 2014

Redarbranschen varnar nu för att en rad särregler kommer att försvåra den svenska inlandssjöfarten efter att det nya EU-direktivet den 1 september ska öppna för mer insjöfart på Vänern och Mälaren.