Infrastruktur

”Götalandsbanan betalar sig”

februari 1, 2012

Det samhällsekonomiska värdet av Götalandsbanan skulle gott och väl betala investeringskostnaden, visar en utredning som presenteras den 2 februari.

Nya järnvägsbolag trafikerar Eskilstuna

januari 23, 2012

I januari tecknade Eskilstuna Kombiterminal trafikeringsavtal med järnvägsföretagen Peterson Rail och Tågåkeriet i Bergslagen (TÅGAB). Totalt finns nu sex st järnvägsföretag som transporterar gods via terminalen.

E16 Oslo-Gävle

januari 16, 2012

I maj 2011 beslutade FNs ekonomiska utskott att E16 som börjar i England och hittills sträckt sig till Oslo blir förlängd till Gävle. Senast till sommaren ska omskyltningen vara genomförd.

Ny båt-tåglösning Finland-Norge

januari 13, 2012

Green Cargo och Rederi AB TransAtlantic inleder ett samarbete kring en båt-tåg-lösning över Östersjön. 40 000 ton papper från Finland kommer årligen att fraktas i TransAtlantics nyöppnade färjelinje ”Route 61” över Östersjön. I Gävle hamn tar Green Cargos tåg vid med transport till Drammen utanför Oslo.

Godståg Halmstad-Vaggeryd inom kort

januari 5, 2012

Idag finns ingen godstrafik på räls mellan Halmstad hamn och Vaggeryd. Enligt PGF som driver terminalen i Vaggeryd skulle en sådan godslinje innebära ett rejält lyft för Halmstad Hamn och kunna vara igång inom några månader genom små spårförbättringar.

Volvo medfinansierar ny Marieholmsbro

januari 2, 2012

Hamnbanan i Göteborg är avgörande för godsförsörjningen till och från Volvokoncernen men förbindelsen är sårbar. Nu har AB Volvo lovat att vara med och finansiera en ny Marieholmsbro mot att bygget tidigareläggs fyra år.

Miljonprojekt för hållbara transporter

december 21, 2011

Vinnova satsar 2 225 000 kr på tre förstudier inom området hållbara transporter, där bland andra Business Region Göteborg är en av de medverkande parterna.

Åbo satsar på logistik

november 29, 2011

Åbo växer till en betydande logistikknutpunkt för varutransporter och utmanar Helsingfors som stornav. Hittills har 20 miljoner euro satsats på logistikanläggningar rund flygplatsen och hamnen, enligt yle.fi.