Arbetsmarknad

Logent-toppen möbleras om

januari 11, 2013

Michael Arvidsson blir ny vd och koncernchef för Logent, hans jobb på Ports & Terminals tas över av Anders Madsen och tidigare vd Lars-Göran Ahlberger blir arbetande styrelseordförande.

Lägger ned centrallager i Eskilstuna

december 18, 2012

Företaget Kidde Sweden AB stänger sitt centrallager i Eskilstuna under första kvartalet 2013. Lagerverksamheten flyttas till de fem regionala lagren runtom i Sverige

Posten rekryterar i Hallsberg

april 24, 2012

Posten har börjat rekrytera till sin nya terminal i Hallsberg, som skall vara i drift i september 2013 och sysselsätta 350 personer. Terminalen ersätter de befintliga terminalerna i Karlstad och Västerås och kommer att innebära att volymer flyttas från flyg till tåg.