De är bäst på att köpa hållbara transporter

april 5, 2016 INKÖP , MILJÖ/CSR , TRANSPORT
De är bäst på att köpa hållbara transporter
Det finns exempel på kommuner, som jobbat medvetet med enkla medel såsom bättre internkompetens i trafikplanering, som minskat deras transporter med 70 procent, menar Erika Svanström.

– Det finns kommuner, som med enkla medel minskat sina transporter med 70 procent, säger Erika Svanström.

Sollentuna, Kristianstad och Stockholms stad köper flest Fair Transport-klassade transporter och procentuellt är det Örebro landsting som har högst andel hållbara transporter, visar en färsk analys från DoubleCheck.

På uppdrag av Sveriges Åkeriföretag har DoubleCheck, expertföretag på offentliga affärer, gjort en analys över hur många kommuner, landsting och andra myndigheter som köper transporter enligt Fair Transports ställningstagande för sunda transporter från sunda företag. I Malmö den 6 april presenteras hela listan över vem som är bäst på att prioritera transporter från Fair Transport-företag.

Analysen visar hur köpen av transporter fördelar sig mellan vanliga transportföretag och köp från dem som aktivt valt att erbjuda hållbara transporter.

Fair Transport är utformat av Sveriges Åkeriföretag och dess medlemmar. Fair Transport-företag har skrivit under på att ta ansvar för sunda transporter, och att de sker i enlighet med initiativets ställningstagande kring trafiksäkerhet, miljöhänsyn och socialt ansvar. Fair Transport underlättar för alla transportköpare att göra rätt val genom att välja företag som respekterar initiativets grundvalar.

Sollentuna (56,3 mkr), tillsammans med Kristianstad (49,7 mkr) och Stockholms stad (48,5 mkr), toppar listan över flest Fair Transport-affärer. På topplistan över köpare med största andel transportköp som är Fair Transport toppas listan av Örebro landsting (75,6%) tillsammans med Järfälla (73,8%) och Lerum (75,4%). kommuner med störst affärsvärde, sett till transportkostnader med Fair Transport-företag, toppar Sollentuna och Haninge.

– Våra medlemmar vill och kan ta ansvar i detta. Det är därför viktigt att stora transportköpare som exempelvis klädkedjor, livsmedelgrossister samt inte minst offentlig sektor upprätthåller och ser över både funktionskrav och mervärden, säger Erika Svanström, kommunikationschef i Sveriges Åkeriföretag.

– Det finns bra verktyg för att mäta, följa upp och föra dialog mellan beställare och utförare. Vi vill se att fler använder dessa verktyg då detta minskar risken för dåliga transportval, säger Liane Ask, regionchef i Sveriges Åkeriföretag Syd.

– Vi arbetar aktivt med transportköpare för att höja lägstanivån, minska gråzonerna och skapa bättre förutsättningar för att alla ska ingå i sunda affärer. Det finns exempel på kommuner, som jobbat medvetet med enkla medel såsom bättre internkompetens i trafikplanering, som minskat deras transporter med 70 procent, menar Erika Svanström.

– Medvetenhet tillsammans med kloka upphandlingar – där minskade utsläpp, bra trafiksäkerhetsarbete och socialt ansvar gynnas – ökar sannolikheten att vi når mål som fossilfrihet och nollvisionen, säger Ulric Långberg, branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag.

 

 


Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply