LOGISTIKLÄGEN

LOGISTIKLÄGEN

BILAGA_NR1_2017.inddHär är Sveriges 25 bästa logistiklägen 2017

Här hittar du Intelligent Logistiks lista över Sveriges bästa logistiklägen 2017 med poängsättningen utifrån de olika kriterierna. Längre ned finns listan, omdömen om varje enskilt läge och även en PDF med poängsättningen. Längst ned hittar du svar på vanliga frågor (FAQ).

Listan Poängsättning (pdf) Omdömen FAQ-Frågor och svar

 

Det är flera spännande ändringar på Intelligent Logistiks lista över Sveriges bästa logistiklägen 2017. Kristinehamn är ny på listan, Trestad, Eskilstuna, Halmstad, Sundsvall och Uppsala klättrar stort och Örebro tycks ta upp toppstriden med Göteborg.

Varje år sedan 2005 har Intelligent Logistik listat Sveriges bästa logistiklägen. Genom åren har listan vuxit från 15 till 25 logistiklägen, samtidigt som kriterierna förfinats. Det geografiska och demografiska läget, d v s närheten till största antalet konsumenter väger tyngst, tillsammans med kvalitet och hållbarhet i regionens samlade infrastruktur. Det gör att orter med containerhamn, närhet till vägtransportstråk och bra järnvägsinfrastruktur får starka positioner i listan.

Sveriges demografiska, d v s befolkningsmässiga mittpunkt ligger i Hallsbergs kommun, mellan Örebro och Norrköping. Mälardalen och Stor-Stockholm har landets starkaste tillväxt och blir allt tydligare Sveriges största befolkningscentrum. Härifrån nås också störst befolkning, med kortast avstånd för varudistribution. Närhet till Finlandsfärjorna och den finska marknaden gynnar också regionen.

Nyetableringar dynamiskt kriterium

Nästa tunga kriterium gäller tillkommande ytor (över 10 000 kvm) de senaste fem åren, med särskilt starkt genomslag för årets nyetableringar. Även befintliga ytor vägs in i bedömningen och statistiken tas fram i samarbete med Colliers Sverige. Nyetableringar är en dynamisk faktor som kan göra att lägen kan ändra placering i listan från ett år till ett annat. Det går tydliga trender i logistiketableringar, i början av 2000-talet gick Jönköpingsregionen extremt starkt med många stora logistiketableringar, en trend som mattades av för några år sedan. Med undantag för ett par etableringar under 2016 har det inte hänt mycket i jönköping de senaste fem åren.
Helsingborgsregionen har gått starkt med över 200 000 kvm tillkommande ytor de senaste fem åren. Göteborg och Stockholm är i ständig tillväxt, enligt en marknadsrapport från Savills byggdes ca 40 procent
av de tillkommande ytorna i Göteborg eller Stockholm, främst norra, under 2009–2015. Trendigast just nu är Örebro, som får ca en tredjedel av Sveriges tillkommande ytor 2016–2017, enligt samma rapport.

Klimat och affärsklimat påverkar
Sedan 2012 är hållbarhet i den samlade infrastrukturen, både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet ett nytt delkriterium.
De regioner som har mest flöden via sjöfart och järnväg är starkare ur hållbarhetssynpunkt än regioner med främst
eller enbart lastbilsflöden.
Sedan starten på listan är den kraftigt växande e-handeln en viktig förändring. Det betyder att närhet till paketterminal blir viktig för ledtiden till kund. Närhet till sådan terminal är därför ett nytt delkriterium som från 2015 vägs in under ”Infrastruktur.”

Örebro närmar sig Göteborg i toppen
Göteborg har varit ständig etta på listan sedan 2005, Nordens största containerhamn, med oceangående direktlinjer och ett 25-tal pendlar för järnvägsgods, allsidig transportinfrastruktur och spetsutbildning i logistik vid Chalmers och Handelshögskolan har gjort läget till Sveriges självklara logistikhuvudstad.
Ett fantastiskt samarbetsklimat och regional samordning kring gods genom BRG, Business Region Göteborg samt att
staden skrivit in mål om logistik i sin affärsstrategi och frigjort attraktiva markytor i hamnen för logistik stärker Göteborgs position ytterligare. Men de senaste årens störningar i containerterminalen
med volymnedgång som följd, tillsammans med ett tapp för transportforskningen på Chalmers har i år
också gett poängtapp.
Örebroregionen har de senaste åren etablerat sig stadigt på andra plats på listan, med en stark tillväxt i logistikytor under flera år. Nu flyttar också Green Cargo sitt huvudkontor till regionen, och Train Alliance planerar ett nationellt järnvägscentrum i Hallsberg, vilket stärker Örebroregionen ytterligare.
Frågan är om Örebro kan hota Göteborg i toppen framöver?

Heby gynnar Uppsala
Heby kommun får en av årets storetableringar med 38 000 kvm för Apotea i Morgongåva, där ett e-handelskluster håller på att ta form. Att Heby nu räknas till Uppsalaregionen stärker placeringen, trots fortsatt låg logistikaktivitet i Uppsala kommun.
Östgötaregionen kommer fortfarande trea, trots att inga större byggen kommer till där i år. Jönköpingsregionen fick
förra året lämna plats för Stockholm Nord på 4:e plats och tappar i år ytteligare, då inte mycket byggts de senaste fem åren.
Jönköping har dock alltjämt en stark logistikposition. Stockholms brist på regionalt samarbete och logistiska getingmidja gör att staden delas upp i två separata logistikregioner, där den norra varit mest expansiv. Stockholm Syd har dock stärkts genom Aditros stora bygge i Nykvarn och KTHs nya Campus Södertälje som öppnar i höst med logistikutbildning och forskning i produktionslogistik. Hamnen i Norvik kommer stärka lägets infrastruktur när den är färdig.
Katrineholm har inlett ett samarbete med Nyköping och förs nu samman. Det ger den nya regionen Katrineholm–
Nyköping bättre infrastruktur med hamn i Oxelösund och flygplats i Skavsta.

Kristinehamn ny på listan
Kristinehamn som i år fått en ny etablering av tillverkning och centrallager för både Sverige och Norge går i år in på plats 24 på listan. Både Sundsvall och Umeå är aktiva och har fått flera mindre etableringar de senaste åren, men demografin är fortsatt en svaghet.
I Skåne etableras ett nytt e-handelskluster i Ängelholm, som räknas till Helsingborgsregionen.

 

FAKTA

SEX KRITERIER STYR PLACERINGEN

1. Geografiskt läge, med närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt och största möjliga marknad. (25 poäng)

2. Allsidighet, tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur
(Vägar, järnvägar, hamnar, fraktflyg, kombiterminaler och paketterminaler). (25 poäng)

3. Samlad logistikyta och volym av tillkommande logistikyta de senaste fem åren. (20 poäng)

4. Samlat utbud av logistikservice, relevant akademisk och yrkesutbildning och tillgång till arbetskraft. (10 poäng)

5. Samarbetsklimat, affärsklimat och nätverk inom regionen. (10 poäng)

6. Pris och tillgång till färdigplanerad mark för nyetableringar. (10 poäng)

Till toppen av sidan

Sveriges 25 Bästa Logistiklägen 2017

ORT (placering 2016) POÄNG

1. Stor-Göteborg (1) 94
2. Örebroregionen (2) 92
3. Östgötaregionen (3) 90
4. Stockholm Nord (4) 86
5. Helsingborgsregionen (6) 82
5. Eskilstuna/Strängnäs (7) 82
7. Jönköpingsregionen (5) 79
8. Stockholm Syd (9) 77
9. Halmstadsregionen (11) 75
10. Västerås/Köping (8) 74
11. Malmöregionen (10) 72
11. Mellansvenska regionen (12) 72
13. Växjöregionen (14) 68
14. Skaraborgsregionen (13) 67
15. Katrineholm/Nyköping/Oxelösund (15/16) 65
16. Trestad (20) 59
17. Värnamo/Gnosjö/Gislaved (18) 58
18. Hässleholm/Kristianstad/Åhus (17) 54
19. Sydostregionen (19) 53
20. Sundsvallsregionen (24) 49
21. Karlstad (22) 48
21. Uppsala/Heby(25) 48
23. Trelleborg/Ystad (21) 47
24. Kristinehamn NY 46
25. Umeåregionen (23) 45

 

Poängsättning 2016

Poängsättning för Sveriges bästa logistiklägen, uppdelat på de sex olika kriterierna, plus totalpoäng:

POÄNG – SVERIGES 25 BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2017 (pdf)

Tidigare poäng:

POÄNG 2016 (pdf)

POÄNG 2015 (pdf)

POÄNG 2014 (pdf)

POÄNG 2013 (pdf)  

POÄNG 2012 (pdf)

Omdömen 2017

1. Stor-Göteborg (Business Region Göteborg +Borås)

92 poäng (94 poäng 2016)

1. Göteborg fortsätter som Sveriges bästa logistikläge. Avgörande för 1:a-placeringen är Nordens största import-/exporthamn, med oceangående direktlinjer och ett 25-tal tågpendlar för järnvägsgods till Sverige och Norge. De senaste åren har Göteborg fått flera stora logistiketableringar, och många spekulationsbyggen, vilket tyder på stark förväntad efterfrågan. Regionen har också fått stora nya marktillgångar för logistik i hamnen på Hisingen där närmare en halv miljoner kvadratmeter logistikyta öppnas. Miljöfokus, väl fungerande transportinfrastruktur, spetsutbildningar och forskning inom logistik vid Chalmers och Handelshögskolan är andra styrkor. Göteborg får toppbetyg inom infrastruktur, tillgång till logistikkompetens, samarbetsklimat, och mark. Problemen i APM-terminalen drabbar dock effektiviteten. Till Stor-Göteborg räknas de 13 kommunerna i nätverket Business Region Göteborg BRG, plus Borås.

2. Örebroregionen (Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla, Askersund)

90 poäng (88 poäng 2016)

Örebroregionen har de senaste åren etablerat sig stadigt på andra plats på listan, med en stark tillväxt i logistikytor under flera år. Nu flyttar också Green Cargo sitt huvudkontor till regionen, och Train Alliance planerar ett nationellt järnvägscentrum i Hallsberg, vilket stärker Örebroregionen ytterligare. Ett optimalt geografiskt läge med Sveriges demografiska mittpunkt i Hallsbergs kommun. Regionen har mycket bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar, landets största kombiterminal och en av Sveriges största fraktflygplatser. Regionen, som omfattar Örebro, Hallsberg, Arboga och Kumla, har ett väl fungerande regionsamarbete som gett dokumenterade resultat i flera nya centrallager de senaste två åren, vilka stärker regionens ställning och ger ökad poäng för ytor, liksom Post Nords nya paketterminal. En ny logistikutbildning på civilingenjörslinjen vid Örebro universitet ger extra poäng.

3. Östgötaregionen (Norrköping, Linköping, Mjölby, Motala, Finspång)

90 poäng (87 poäng 2016)

Östgötaregionen, där stråket Norrköping-Linköping-Mjölby och även Motala och Finspång räknas in, har ett optimalt demografiskt läge, med närhet till de viktigaste marknaderna och ett vidgat regionalt samarbete genom Östsam och East Sweden. Med utmärkt järnvägs- och motorvägstandard, utbyggd containerhamn i Norrköping, ledande logistikutbildning och forskning vid Linköpings universitet, Transportforums årliga konferens  och god tillgång på etableringsmark, håller Östgötaregionen en stark tredjeplacering på listan.

4. Stockholm Nord (Sigtuna, Upplands Väsby, Enköping, Håbo, Bro, Knivsta)

86 poäng (86 poäng 2016)

Arlandaregionen har fått många, stora logistiketableringar i Rosersberg, Arlandastad och Brunna, där årets etableringar tillsammans med Enköping ger 60 000 kvm ny yta under 2017. Närhet till Sveriges viktigaste konsumtionsmarknad och största fraktflygplats. Rosersbergs nya kombiterminal och Arlanda Logistic Network stärker regionens ställning som den mest expansiva i Mälardalen. Till regionen hör arbetsmarknadsmässigt även norra delen av Stockholms län, Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Knivsta. Fortfarande dock en region som länge saknat akademiska logistikutbildningar men nyligen har Stockholms universitet  och KTH startat grundutbildning där logistik ingår. Framkomligheten och bristen på regionalt samarbete hämmar Storstockholm som logistikläge liksom den bestående uppdelningen i en nordlig och en sydlig region.

5. Helsingborgsregionen

82 poäng (81 poäng 2016)

Mycket god infrastruktur ger full poäng, med landets näst största containerhamn och stora och välbelägna kombiterminaler. Landets ledande frukt- och färskvarukluster. Stort befolkningsunderlag inom Öresundsregionen, och ett bra läge för att nå marknaderna i Danmark och Tyskland. Nytt e-handelskluster i Ängelholm.

Stora tillkommande logistikytor främst i Ängelholm, ger nya poäng för Helsingborgsregionen. Regionalt näringslivssamarbete med 11 kommuner inom Familjen Helsingborg och region Skåne. Forskningscenter för tillämpad forskning inom, ReLog, med inriktning på returlogistik och citylogistik vid Campus Helsingborg stärker Helsingborgs ställning.

5. Eskilstuna/Strängnäs

82 poäng (78 poäng 2016)

Ett av landets bästa demografiska lägen för distribution till Stor-Stockholm. Växande kombiterminal med spåranslutning till Svealandsbanan har förbättrar anknytningen till järnvägsnätet. Utmärkt infrastruktur med torrhamn. Närhet till Södertälje hamn. Samarbetet inom Eskilstuna Logistic Network och yrkeshögskoleutbildning i lager- och transportstyrning sedan 2009 stärker regionen.

Länkar

www.eskilstunalogistik.se

7. Jönköpingsregionen (Jönköping, Nässjö, Vaggeryd)

79 poäng (85 poäng 2016)

Jönköping/Nässjö/Vaggeryd toppade för några år sedan  listan över nya logistikanläggningar i Sverige och har levt på sitt goda rykte som ett av Sveriges bästa logistiklägen. Men förutom ett par nyetableringar under 2016 har byggandet de senaste fem åren i princip stått stilla i regionen, vilket i år syns i både placering och poängsättning. Jönköping har dock fortsatt en stark ställning som ett av Sveriges och framförallt Nordens bästa logistiklägen, med goda förutsättningar att försörja både Finland, Danmark och Norge med dagen efter-leveranser från en lagerpunkt. Järnvägspendeln till Göteborg och tre kombiterminaler gör det enkelt att ta in importgods. Logistik- och supplyforskning vid Internationella Handelshögskolan och Tekniska högskolan i Jönköping. Det tidigare aktiva logistiksamarbetet inom Logpoint har tappat tempo, vilket dock vägs upp av Nässjös aktivitet och starka nätverkaranda.

8. Stockholm Syd (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Södertälje, Nykvarn, Nynäshamn)

77 poäng (73 poäng 2016)

Lovande framtidsläge med stort befolkningsunderlag och bra demografi. Mycket god infrastruktur med containerhamn och kombiterminal i Södertälje. Flera nyetableringar under 2016. Förutom Nykvarn och Södertälje erbjuder dock få kommuner mark till logistiketableringar. Nynäshamns nya jättehamn Norvik är under uppförande och gynnar läget framöver, liksom hamnområdet som öppnas för logistiketableringar, kan stärks Stockholm Syds betydelse som logistikläge. Plus för ny yrkeshögskoleutbildning i Haninge från 2015 och närheten till Södertörns högskola, där Stockholmsregionens enda akademiska logistikutbildning finns. Att KTH uppför ett nytt Campus i Södertälje med logistikforskning stärker också regionen.

9. Halmstadsregionen

75 poäng (71 poäng 2016)

Halmstad tar sig återigen in bland de tio bästa logistiklägena i landet. Detta tack vare stora sammanlagda logistiketableringar, inte minst Biltema som fortsätter satsa och gör en av 2017 års största logistiketableringar i just Halmstad. Tågpendlar från hamnen, mycket god infrastruktur och ett gynnsamt läge befolkningsmässigt, med relativ närhet till Stor-Göteborg och Skåne gynnar också. Halmstad är också den främsta vinnaren på Hallandsåstunnelns färdigställande som öppnar för mer järnvägsgods söderifrån. Korta väntetider gör Halmstad som containerhamn till ett alternativ till Göteborg. Samarbete mellan Halmstads och Varbergs hamn, under namnet Hallands hamnar stärker infrastrukturen. Dock ingen högre logistikutbildning i regionen.

10. Västerås/Köping

74 poäng (75 poäng 2016)

Fördelaktigt demografiskt läge centralt i Mälardalen. Bra infrastruktur. Ny, utbyggd kombiterminal. Landets största inlandshamn med containerhantering kan gynnas av nya regler för inlandssjöfarten och av den planerade utbyggnaden av Södertälje sluss. Betydande fraktflygplats i Västerås. Utbyggd motorväg E18. Nationellt ledande kluster för livsmedelslogistik (ICA) och teknik (ABB). Närhet till Storstockholm och Arlanda flygplats.

11. Malmöregionen (Malmö, Burlöv,Landskrona, Lund)

72 poäng (72 poäng 2016)

Stort befolkningsunderlag i Öresundsregionen. Mycket god infrastruktur och tillgång till nya logistikytor i Norra Hamnen, med samarbete med Köpenhamns hamn i hamnbolaget CMP som binder ihop regionen. Ledande kluster för bilimport. Transport- och logistikutbildning på akademisk nivå vid Malmö högskola och Lunds Tekniska Högskola. Fraktflyg i Sturup och paketterminal för regionen. DHL nyetablerar för matlogistik i Burlöv.

Länkar

www.cmport.com/

11. Mellansvenska regionen (Gävle, Sandviken, Falun, Borlänge)

72 poäng (70 poäng 2016)

Ett  regionalt samarbete genom Mellansveriges logistiknav gör att Gävle/Sandviken och Falun/Borlänge numera är ett gemensamt logistikläge. Bra infrastruktur med växande containerhamn och kombiterminaler i Gävle och Borlänge. Nya roro-linjer och omklassning till europaväg (E16) på sträckan Gävle-Oslo stärker regionen i en öst-västlig axel. Logistikutbildning vid Gävle högskola. Nya logistikytor för Byggmax i Gävle. Yilports etablering i hamnen med ägande i rikskombiterminalen Stockholm Nord i Rosersberg stärker regionens anknytning till Stor-Stockholm.

www.mellansverigeslogistiknav.se

www.gavlecontainer.se

13. Växjöregionen (Växjö, Alvesta, Sävsjö, Älmhult, Ljungby)

68 poäng (66 poäng 2016)

Växjöregionen var 2015 års komet och klättrar ny ytterligare någon placering på listan. Växjö har en stark akademi med forskning och logistikutbildning vid Linnéuniversitetet och med en unik utbildning i informationslogistik vid CIL i Ljungby. Nya tillkommande logistikytor i Ljungby tyder också på att läget blir hetare, samt starka paketterminaler vilket gynnar för fler e-handelsetableringar. Alvesta är knutpunkt mellan kust till kustbanan och Södra stambanan. Upprustad kust-till-kustbana har inte som tänkt öppnat för gods på järnväg från Karlskrona. Tidigare mycket stora vakanta lagerytor har nu i princip fyllt helt.

14. Skaraborgsregionen (Falköping, Skara, Skövde, Lidköping, Götene)

67 poäng (68 poäng 2016)

Förbättrad infrastruktur med fullt utbyggd kombiterminal i Falköping och tågpendel till Göteborgs hamn. Ledande livsmedelskluster i Skara/Götene/Lidköping. Logistikutbildning med IT-inriktning vid Skövde högskola. Närhet till Göteborgs hamn med daglig godspendel. Nya centrallager i Skara och Lidköping ökar regionens tillkommande logistikytor. Regionen är dock fortfarande beroende av landsvägstransporter på underdimensionerade och delvis hårt belastade vägar.

15. Katrineholm/Nyköping/Oxelösund

65 poäng (63/62 poäng 2016)

Katrineholm slås i år ihop med Nyköping/Oxelösund eftersom samarbete har inletts mellan orterna. Bra demografiskt läge med geografisk närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt. Fullt utbyggd kombiterminal med hög rankning av Trafikverket. En stark kommunal satsning på logistik har gjort läget attraktivt för framtida logistiketableringar. Bra läge för intermodala transporter i mötet mellan västra och södra stambanan. Utbyggd logistikpark med nya järnvägspendlar till kontinenten utbyggd för etableringar. Gott demografiskt läge, med närhet till stora konsumentmarknader. Det nya samarbetet med Nyköping-Oxelösund ger regionen bra infrastruktur med E4 och närhet till Oxelösunds djuphamn. Möjlighet för fraktflyg på Skavsta och tågstopp i ny höghastighetsbana. 

16. Trestad (Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla)

59 poäng (51 poäng 2016)

Trestad är det läge som klättrar mest poängmässigt år 2017, tack vare stora etableringar och en stark regional satsning på samarbete kring logistik genom Position Väst. Utbyggt dubbelspår och ny motorväg Trollhättan-Göteborg ger förbättrad tillgänglighet till Göteborgs hamn. Hamn i Uddevalla och ny satsning på insjöfart och med nytt regelverk för inlandssjöfart ger bättre framtidsutsikter. Nysatsning av norska Varner-Gruppen med nytt centrallager för Sverige och Norge stärker regionens ställning. Det finns även en etablerad logistikutbildning vid Högskolan Väst i Trollhättan.

17. Värnamo/Gnosjö/Gislaved

58 poäng (57 poäng 2016)

Bra kommunikationsläge vid korsningen E4an och Riksväg 27. Sveriges industritätaste region, med ca 400 tillverkande och exporterande företag i närområdet. Etableringen av ny logistikpark ”Sydsvenska Krysset” i Värnamo har fördröjts. En upprustning av järnvägen sträckan Värnamo-Halmstad och satsningen på kust till kustbanan Kalmar/Karlskrona-Göteborg kan komma att öka regionens betydelse som logistikläge och godsknutpunkt.

18. Hässleholm/Kristianstad/Åhus

54 poäng (58 poäng 2016)

Nyetableringen av höglager för Bergendahls är en av få nyetableringar senaste åren, och planerna på en ny logistikpark med kombiterminal i Hässleholm Nord har lagts på en stor hög is, vilket gör att läget tappar något. Utmärkt järnvägsinfrastruktur vid södra stambanan och goda järnvägsförbindelser till Sydsveriges viktigaste hamnar. Dryckes- och livsmedelskluster. Exporthamn i Åhus. Utbildning i produktionslogistik vid Campus Hässleholm.

19. Sydostregionen (Karlshamn, Karlskrona, Nybro, Kalmar)

53 poäng (54 poäng 2016)

Infrastrukturen i regionen gynnas av den upprustade kust-till-kustbanan och elektrifierat spår till Verköhamnen i Karlskrona, som dock inte används överhuvudtaget till tåggods. Strategiskt belägna hamnar med starkt växande flöden från Polen (Karlskrona) och Baltikum (Karlshamn). Logistikpark under utbyggnad i Karlshamn, med kombiterminal i anslutning till Karlshamns Hamn. Annars få tillkommande logistikytor. Kurser i logistik vid Blekinge tekniska högskola och YH-utbildning i internationell handelslogistik i Karlshamn. Ännu inget container- eller rorogods på järnväg gör att logistiken är helt beroende av vägtransporter på hårt belastade vägar. Lågt intresse för regionala samarbeten, både för Karlshamn-Karlskrona och över länsgränsen till Kalmar.

20. Sundsvallsregionen

49 poäng (43 poäng 2016)

Sundsvalls hamn är en av fem svenska hamnar som pekats ut som strategisk Core-hamn i EUs stomnätverk (TEN-T), med omfattande feedertrafik. Stor satsning på ny kombiterminal och logistikpark i anslutning till hamnen med upprustning och elektrifiering av industrispåret från Ådalsbanan till hamnen planeras. Nationellt trä- och pappersindustrikluster. Utbildning i Inköp & Supply Management vid Nordic Business Institute i Sundsvall. Beslutad satsning på Ostkustbanan, med dubbelspår Gävle-Sundsvall, stärker regionen som logistikläge.

21. Karlstad

48 poäng (45 poäng 2016)

Ny containerterminal med järnvägsanslutning invigdes i Karlstads hamn med allt högre andel landbaserat gods. Trä- och pappersindustrikluster med regionalt nätverk inom förpackningsutveckling. Torrhamn för Göteborgs hamn. Hamnen ger också möjlighet till sjöfrakt direkt till Göteborgs hamn och Nordsjöhamnar. Närhet till Osloregionen ger viss potential för etableringar, men skulle kräva bättre väg-och järnvägsförbindelser med dubbelspår mot Oslo.

Länkar

www.vanerhamn.se

21. Uppsalaregionen (Uppsala, Heby)

48 poäng (41 poäng 2016)

Tack vare att Heby från och med i år räknas till Uppsala klättrar regionen rejält i listan. Främsta orsaken är att Morgongåva i Heby kommun nu håller på att utvecklas till ett e-handelskluster, och att nätapoteket Apotea bygger ett jättelager på 38 000 kvm här under 2017.  Demografiskt har Uppsala goda förutsättningar för logistik, som Sveriges fjärde största stad befolkningsmässigt och närhet till Sveriges största och växande befolkningscenter i Mälardalen. Närhet till fraktflyg på Arlanda och Gävle Containerhamn är också plus. Intresset för Logistik har dock varit i det närmaste obefintligt i Uppsala, och avsaknaden av logistikutbildning och regionala samarbeten har gett en relativt låg placering.

23. Trelleborg/Ystad

47 poäng (47 poäng 2016)

Nykomling från och med 2012 års rankning. Utbyggnad av Sveriges viktigaste roro-hamn i Trelleborg och starkt ökad färjetrafik till Tyskland och Polen från Ystad ökar godsflödena, dock med stark tillväxt av roro- och kraftigt ökad lastbilstrafik i regionen. Närhet till Öresundsregionens stora konsumtionsområde och arbetsmarknad. Dock inga större nyetableringar av logistik.

24. Kristinehamn

46 poäng (NY på listan 2017)

Kristinehamn, som i år fått en ny etablering av tillverkning och centrallager för både Sverige och Norge, går i år in på plats 24 på listan. Kristinehamn ligger demografiskt bra till längs E18 mellan Örebro och Karlstad, med tillgång till järnväg och hamn i Vänern. 

25. Umeåregionen

45 poäng (44 poäng 2016)

Kom in på listan 2012, trots sitt ofördelaktiga demografiska läge. Viktig norrländsk knutpunkt för logistik med en av Sveriges modernaste godsbangårdar. Nyinvigt Nordic Logistic Center med kombiterminal och stora tillgängliga logistikytor. Direkt tågpendel och ”torrhamn” till Göteborgs hamn. Sveriges nordligaste containerhamn, med feedertrafik till Europa. Färjetrafik för gods till Finland. Forskning och utbildning i logistik vid Umeå universitet stärker läget.

(Copyright: Intelligent Logistik)

 

Till toppen av sidan

 

Varför ser listan ut som den gör? FAQ

Genom åren har listan över Sveriges bästa logistiklägen mötts av många frågor. Här är några av de vanligaste.

F. Varför en lista över Sveriges bästa logistiklägen – det varierar väl beroende på produkt, företag och bransch?
S. Ja, det är sant – men förutsättningarna i form av närhet till största möjliga marknad/befolkning, snabba transportmöjligheter, tillgång på kvalificerad arbetskraft och pris och tillgång på detaljplanerad mark för nybyggnation gäller för alla branscher. Vi har valt att utgå från distribution av konsumtionsvaror, eftersom handel och konsumtion främst driver utvecklingen och är den mest dynamiska delen av logistikbranschen.

F. Varför gör ni inte en nordisk lista, där Danmark och norra Tyskland, med en större befolkning än Mälarregionen väger tyngre och flyttar tyngdpunkten till södra Sverige?
S. Vi har kriteriet ”närhet till distribution främst i Sverige” därför att kulturella skillnader och andra handelsbarriärer gör att få försörjer den danska marknaden från centrallager i södra Sverige. Sverige ligger helt enkelt mest centralt i Norden och Mellansverige ligger mest centralt i Sverige.

F. Varför ligger inte Stockholm i topp – med störst köpkraft och störst och snabbt ökande befolkning?
S. Stockholm ligger bra till, men inte i topp, därför att det inte är det mest optimala logistikläget Sverige. Transporter mellan södra och norra Stockholm möter ofta hinder. Det är svårt att flytta en logistikverksamhet mellan norra och södra Stockholm p g a avskräckande pendlingsavstånd för personalen.Tillgången på mark är liten i södra Storstockholm och marken där är dyr. Därför kan närhet till Stockholm ofta vara viktigare än placering i Stockholm.

F. Varför ligger Göteborg i toppen, trots att det ligger längre från Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt än Jönköping, Norrköping och Örebro?
S. Vi har valt distribution av konsumtionsvaror som varuslag. Alltfler konsumtionsvaror importeras till Sverige från Sydostasien via Göteborg och då ligger Göteborg optimalt. Göteborg har inte heller högsta poäng när det gäller demografin. Men när man väger samman helheten som kvalificerade logistikutbildningar, nätverk och hållbar och allsidig infrastruktur ligger Göteborgsregionen bäst till.

F. Varför byter Norrköping, Jönköping och Örebro plats nu igen?
S. Örebroregionen har, tillsammans med Östergötland högsta poäng för närhet till marknaden. Jönköpingsregionen har under några år haft mest nytillkommande logistikytor. Jönköping får också fler poäng än Örebro för sina akademiska utbildningar för logistikkompetens. Marginalerna är små, men i år går Norrköping upp på andra plats genom landets största nya logistikbygge i form av Rustas nya centrallager på totalt 63 000 kvm.Nedläggningen av Logpoint ger mnskad poäng för nätverk i Jönköpingsregionen.

F. Hur kan Uppsala, Sveriges fjärde största stad, med sin närhet till Mälardalen och Arlanda, hamna sist på listan?
S. Demografiskt läge är utmärkt, men inga logistiketableringar sker i Uppsala, fortfarande ingen utbildning med logistikinriktning på Uppsala Universitet och Uppsalas styrande politiker planerar ännu inte för logistiketableringar.

F. Varför ligger Helsingborg bara 6:a och Malmö 9:a trots deras direkta närheten till hela “Örestad” och Köpenhamn, med ca 3 miljoner innevånare?
S. Logistiskt har Örestad d v s Malmö, Helsingborg och Köpenhamn (ännu) inte vuxit samman så att det framstår som en enda gemensam logistikregion. Det stora befolkningsunderlaget “på pappret” betyder inte att konsumentvaror i någon större utsträckning distribueras från Helsingborg/Malmö och över sundet. På lite längre sikt kan bilden dock förändras, särskilt när Fehmarn-Bält-förbindelsen blir klar och om en ny Öresundsförbindelse öppnas.

Till toppen av sidan