TRANSPORT

Mångmiljonorder till Nässjö

november 9, 2012

Tre företag i Nässjö har gemensamt vunnit en infrastrukturupphandling åt Trafikverket, värd 150 miljoner kronor om spårbyte Alvesta-Älmhult. “Det är banbrytande att samverka så här” säger Joakim Stenkvist, vd på Svensk Järnvägsteknik.

Kraftigt fall för europeiska transportpriser

november 9, 2012

Fraktpriserna på internationella nyckelrutter i Västeuropa fallit stadigt de senaste fem månaderna, efer att tidigare ha stigit drygt 20 procent under två år.

80 000 kylskåp på räls

november 9, 2012

Stena har tecknat ett treårigt avtal med El-Kretsen om transport och återvinning av 80 000 kylskåp per år. Transporterna ska skötas med tåg mellan norra Sverige och återvinningcentralerna i syd.

Här byggs världens torraste torrhamn

november 8, 2012

SHANGHAI I utkanten av storstaden Xi'an mitt i Kina, byggs just nu världens ”torraste” torrhamn, d v s den ligger längre från något hav än någon annan torrhamn i världen. Avståndet till de stora oceanhamnarna omkring Shanghai är nämligen ca 150 mil.

Logistik & Transport 2013 får nytt stuk

november 7, 2012

– 2013 års Logistik & Transport koncentreras till två dagar och seminarieprogrammet blir nu verkligen både av, med och för logistiker, berättar Jan Nilsson.

Logistik & Transport 2013 får nytt stuk

november 7, 2012

– 2013 års Logistik & Transport koncentreras till två dagar och seminarieprogrammet blir nu verkligen både av, med och för logistiker, berättar Jan Nilsson.

S förslår en svensk "maut"

november 6, 2012

Socialdemokraterna vill se vad man kallar en "vägslitageavgift" för lastbilar. Den ska vara konkurrensneutral och kosta lika mycket för svenska som för utländska åkerier.