SJÖFART

“Sjöfarten i Östersjön kommer strunta i svaveldirektivet “

juli 4, 2014

ALMEDALEN. Den 1 januari 2015 börjar EUs och FNs nya svaveldirektiv att gälla. Det innebär att svavelhalten i rökgasen från alla fartyg i Östersjön, på Västkusten och i Engelska kanalen måste minska sina utsläpp till 0.1 % mot tillåtna 1,0 % idag. Men regelefterlevnaden spås bli låg.

Ny slitageavgift ska öka andelen svenska lastbilar

juli 3, 2014

ALMEDALEN. Anders Ygeman (S) tillsammans med Karin Svensson Smith (MP), en av de hetaste kandidaterna som ny transportminister om vänsterblocket vinner i valet i september, vill införa en ny slitageavgift för lastbilstransporter på alla statliga vägar. Syftet är bl a att få över mer gods till järnväg och sjöfart och gynna svenska lastbilstransporter i konkurrensen med utländska.

Ny tåglastningslösning i Malmö hamn

juni 18, 2014

Från och med den 16 juni kör godstågsbolaget Green Cargo dagligen ända ut i Norra hamnen i Malmö. "På så vis kan vi lasta direkt från fartyg till tåg, vilket innebär en fördel för våra kunder som får en helhetslösning och undviker eventuell forsling via lastbil, kommenterar Ann-Charlotte Halldén Åkeson på CMP.

Skanska bygger om Göteborgs hamnterminal

juni 11, 2014

Skanska har fått i uppdrag att bygga om spårområdet hos APM Terminals i Göteborg. Projektet omfattar bland annat nya kranspår inklusive markförstärkning för nya bockkranar.