BEVAKNINGSOMRÅDEN

2011 ett förlorat år för miljöbilar

januari 2, 2012

Miljöbilsandelen stod stilla. Andelen bilar som går på förnybara drivmedel var den lägsta sedan 2006. Gröna Bilister kallar därför 2011 för ett förlorat år och uppmanar nu regeringen att påskynda den utlovade omställningen mot en fossiloberoende bilism.

Volvo medfinansierar ny Marieholmsbro

januari 2, 2012

Hamnbanan i Göteborg är avgörande för godsförsörjningen till och från Volvokoncernen men förbindelsen är sårbar. Nu har AB Volvo lovat att vara med och finansiera en ny Marieholmsbro mot att bygget tidigareläggs fyra år.

Ny femte direktlinje Göteborg-Kina

januari 1, 2012

Sex av världens största rederier går samman för att starta nio nya
fartygsslingor mellan Asien och Europa. En av slingorna kommer att
anlöpa Göteborgs hamn. Det innebär en ny direktlinje mellan Skandia
Container Terminal i Göteborgs hamn och flera destinationer i Fjärran
Östern.

Kajbygge i Göteborg

december 21, 2011

Göteborgs Hamn bygger om södra kajen i Skandia Container Terminal. Projektet omfattar totalt 380 miljoner kronor och två entreprenader.

Svea Real miljöcertifierar

december 21, 2011

Som ett led i miljöarbetet, har de första fastigheterna i Svea Reals bestånd GreenBuilding-certifierats.

Miljonprojekt för hållbara transporter

december 21, 2011

Vinnova satsar 2 225 000 kr på tre förstudier inom området hållbara transporter, där bland andra Business Region Göteborg är en av de medverkande parterna.

Sidfot

december 19, 2011

Intelligent Logistik produceras och ägs av Intelligent Logistik HB. info@intelligentlogistik.se

Kundnöjdheten minskar för pakettjänster

december 12, 2011

Både DHL och Schenker tappar kraftigt i SKIs årliga mätning för pakettjänster. Nöjdheten minskar totalt sett, mot strömmen går Posten Logistik som ökar med två enheter.