MILJÖ/CSR

Flygbränsle på järnväg årets lyft

mars 6, 2013

Arlanda Flygbränslehantering tog hem Godstransportrådets nationella pris Årets Lyft 2012, för sin satsning att flytta flygbränsletransporterna från lastbil till järnväg.

Nytt fartyg för supertunga laster

februari 26, 2013

Världens största fartyg för supertunga laster, Dockwise Vanguard, har sjösats på det sydkoeranska varvet Samsung heavy industriee. Fartyget är 275 meter långt och 70 meter brett och kan bära 110 000 ton.

"Fel höja skatten på biodiesel"

februari 25, 2013

Skatteverket har beslutat att höja skatten på RME, den vanligaste typen av biodiesel, med motiveringen att en liten del av biodieseln består av metanol av fossilt ursprung, och följaktligen ska beläggas med koldioxidskatt.

"Fel höja skatten på biodiesel"

februari 25, 2013

Skatteverket har beslutat att höja skatten på RME, den vanligaste typen av biodiesel, med motiveringen att en liten del av biodieseln består av metanol av fossilt ursprung, och följaktligen ska beläggas med koldioxidskatt.

Seminarium om ny tunnel Köpenhamn-Malmö

februari 22, 2013

Köpenhamns Kommun och Malmö stad undersöker tillsammans möjligheterna till en ny tunnelförbindelse mellan stadskärnorna. Det skulle i så fall bli en förlängning av danska Metron.

Nordens grönaste logistikcenter

februari 15, 2013

NCCs projekt RPG logistikcenter i Göteborgs hamn har BREEAM-certifierats på nivån Very Good. Det är den hittills högst noterade klassningen för den här typen av byggnad i Sverige och Norden.

Nytt tågtransportavtal till Europa

februari 12, 2013

Green Cargo och VIIA har skrivit ett samarbetsavtal som innebär utökade import- och exportmöjligheter till och från Sverige. Samarbetet knyter samman Green Cargos inrikes nätverk med VIIAS utrikeserbjudande.

Maritimt manifest för svensk sjöfartsnäring

februari 4, 2013

Efter 7 års arbete är det klart – Det Maritima Manifestet – slutdokumentet för en övergripande åtgärdsplan för hur våra vatten ska utnyttjas bättre och sjöfarten och det maritima klustret ska stärkas i Sverige.

35 000 kvm TPL-lager byggs i Helsingborg

februari 4, 2013

Bockasjö bygger en 35 000 kvm stor logistikanläggning för tredjepartslogistik i Helsingborg för PostNords räkning. Bygget påbörjas i vår och ska stå klart sommaren 2014.