LOGISTIK

Logent tar över Årstaterminalen

augusti 15, 2012

Den 1 september blir Logent ny terminaloperatör på Jernhusens kombiterminal i Stockholm Årsta. Terminalen övergavs i slutet av förra året av dåvarande operatör CargoNet som lade ned Sverigeverksamheten.

Östersjöhamnarna allt viktigare

augusti 13, 2012

Hamnarna i Östersjön och östra Medelhavet pekas ut som allt mer betydelsefulla för de globala transporterna i en rapport från Colliers.

NLP överväger Stockholmsnotering

augusti 13, 2012

Logistikfastighetsbolaget Northern Logistic Property överväger att byta börs från Oslobörsen till OMX i Stockholm, som ett led i bolagets Sverigefokusering.

Skanska bygger åt Subaru

augusti 10, 2012

Skanska utvecklar ett nytt nordiskt huvudkontor, centrallager och tekniskt utbildningscenter

LC bygger för Tingstad

augusti 6, 2012

Logistic Contractor har fått i uppdrag av Göteborgsföretaget Tingstad Papper att bygga ett nytt lager på ca 32 000 kvm. Lagerbyggnaden planeras i Kärra längs E6 i norra delen av Göteborg.

Lönsamt med snabbtåg Oslo-Köpenhamn

juli 4, 2012

Ett framtida snabbtåg mellan Oslo och Köpenhamn skulle kunna få 9,5 miljoner resenärer per år och därmed bli samhällsekonomiskt lönsamt, trots investeringskostnader på cirka 100 miljarder kronor.

Oförsvarlig försvarslogistik

juli 4, 2012

Regeringen vill satsa 3 miljarder på nya Super-JAS från Saab. Men kostnaden ska rymmas i nuvarande försvarsbudget skriver tidningen Fokus i senaste numret. En ekonomisk utmaning eftersom kostnaderna för försvarslogistiken ska minska med 760 miljoner kronor per år de närmaste åren.

Sonat styr Stockholmslogistik

juni 20, 2012

Sonat har fått Stockholms Stads uppdrag att utforma en kravspecifikation som ligger till grund för stadens upphandling av en logistikleverantör för byggprojektet Norra Djurgårdsstaden.

Corem förvärvar i Stockholm

juni 19, 2012

Corem köper säljer Profis logistikfastighet Lillsätra 3 i Stockholm för 83 miljoner kronor. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta på 8 500 kvadratmeter.