LOGISTIK

Nelly sänker Cdon – dålig koll på lagret

januari 31, 2013

Cdon Groups resultat störtdök från vinst på 129,2 miljoner kronor 2011 till förlust på 173,9 miljoner kronor 2012. Främsta orsaken är dålig koll på lagret i modekedjan Nelly.com. Nu har stora delar av ledningen bytts ut och logistikfunktionen förstärkts.

Bananbåt till Helsingborg

januari 30, 2013

Den globala bananproducenten Chiquita har beslutat sig för att flytta den nordiska bananimporten från Göteborg till Helsingborg. Det första anlöpet med bananer till Helsingborgs hamn skedde den 25 januari.

Storinvesteringar i Klaipeda 2013

januari 30, 2013

Hamnen i Klaipeda, Litauen, investerar omkring 820 miljoner SEK (328 miljoner Litas) under 2013, bland annat i förbättrad hamninfrastruktur. Hamnen är en viktig systerhamn till Karlshamns hamn.

Breda järnvägskorridorer hindrar samhällsutvecklingen

januari 29, 2013

Processen med att bygga Norrbotniabanan har avstannat och den väl tilltagna korridoren för banan utgör nu ett hinder för samhällsutvecklingen. Det skriver Norrbotniabanegruppen i ett pressmeddelande.

Gävles containervolymer växte 2012

januari 28, 2013

Gävle Hamn ökade containervolymerna över kaj med 1 % från 89 213 TEU 2011, till 89 858 under de tre första kvartalen 2012.

Citydistribution har ökat med 200 procent

januari 28, 2013

En ny rapport från konsultföretaget Frost&Sullivan visar att kostnaden för leveranser till och inom i städer har ökat med 200 % sedan 1980. Det är betydligt mer än transportvolymernas ökning. Trafikstockningar och trängsel är ett av de största problemen. I framtiden krävs helt nya logistiklösningar.

PostNord tar över Nestlés norgelager

januari 25, 2013

Nestlé kommer att flytta sitt lager för den norska marknaden till PostNord Logistics lager i Helsingborg. Flytten kommer att genomföras under våren 2013 och utleveranserna påbörjas i samband med detta.

NLP flyttar från Oslo till Stockholmsbörsen och byter namn

januari 25, 2013

NLP flyttar från Oslo till Stockholm och byter namn. Det renodlade norskägda logistikfastighetsbolaget Northern Logistic Property (NLP) är på väg att byta sin börsnotering på Oslobörsen till Nasdaq OMX Stockholm.